Розділ «Тлумачення», або «Тлумачний словник», призначений для пояснення значень слів української мови. Він містить тлумачення для 251 тис. слів. До багатьох з них підібрані приклади вживання, що найкраще ілюструють значення потрібного слова.

Якщо «Горох» не містить тлумачення до певного слова, додайте його через форму.

Значення яких слів складно пояснити?

  1. Рідковживані слова: пря, аванпост, робітня, правиця, жовтавий, десниця, непереливки, норовити, харитативний.
  2. Запозичені слова іншомовного походження: заангажований, патетичний, апофеоз, комільфо, амбідекстер, автентичність, цейтнот, бароко, літепло, апріорі, ентропія, катарсис, евфемізм, акомпанемент, дипломатія.
  3. Застарілі слова (архаїзми) та історизми: дукач, синовець, смерд, кожум'яка, осавула, камердинер, воєвода.
  4. Багатозначні слова та омоніми: ключ, замок, іти, крило, голова, баба.

Джерела

Великий тлумачний словник (ВТС) сучасної української мови Видавництво "Перун", 2005.
Словник іншомовних слів.
Словотворчість незалежної України (5352 слова). 2012-2016. Словник / Укладачі А. Нелюба, Є. Редько; загальна редакція А. Нелюби. – Х.: Харківське історико-філологічне товариство, 2017. – 460 с.
Архітектура і монументальне мистецтво.