ПОГАНЯТИ — СИНОНІМІЯ

поганя́ти (розм.) про людей - пересуватися на якомусь із видів транспорту

гна́ти (розм.)
гна́тися (розм.)
коти́ти (розм.)
майнува́ти (діал.) швидко.
пе́рти (фам.) на значну відстань.
скака́ти на коні.
трю́хати (розм.) верхи, повільно.

поганя́ти (куди, розм.) надавати кому-, чому-небудь певного спрямування, потрібного напрямку в русі

орієнтува́ти (спец.) звичайно користуючись картою, приладами тощо.
поверта́ти спрямовувати в інший бік.
правува́ти (куди, розм.)
справля́ти (розм.)
спрямо́вувати (кого, що)

поганяти батогом

паняти (жм.)
коней правувати <керувати> ким

поганяти (П.) ким

верховодити над

метатися

рискати

поганяти
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.