ВЕЛИКИЙ — СИНОНІМІЯ

вели́кий значний щодо розміру, обсягу, кількості і - (про урожай, улов і т. ін.)

бага́тий який має багато чого-небудь.
до́брий значний щодо розміру, обсягу, кількості і т. ін.
рясни́й багатий, високий (про урожай).
ще́дрий (підсил.) великий розміром; значний.
щедро́тний (підсил. розм.) те саме, що ще́дрий.

вели́кий про злочин, провину тощо - пов'язаний з дуже поганими вчинками та їх наслідками

важки́й який призводить до поганих наслідків; великий, значний.
серйо́зний який загрожує неприємними наслідками, ускладненнями тощо; небезпечний.
смерте́льний (підсил.) який загрожує смертю, може привести до загибелі, смерті.
тяжки́й значний, великий, який несе з собою прикрощі, призводить до поганих наслідків.

вели́кий великих розмірів; протилежне дрібний - про фрукти, овочі, ягоди, краплі

добі́рний великого розміру; великий.
дорі́дний великих розмірів; протилежне дрібний.
я́де́рний великого розміру (перев. про зерно, насіння і т. ін.); добірний.

вели́кий який набагато переважає звичайний рівень, звичайну міру

значни́й який переважає звичайний рівень, ступінь, звичайну міру і т. ін. чого-небудь.
немали́й який набагато перевищує звичайний рівень, звичайну міру чого-небудь; неабиякий.
превели́кий (підсил.) який значно переважає високий рівень, велику міру чогось.
чима́ли́й який переважає звичайний рівень, ступінь, звичайну міру і т. ін.

вели́кий значний кількістю; численний

величе́зний (підсил.) дуже великий за кількістю, чисельністю.
величе́нний (розм. підсил.) те саме, що величе́зний.
значни́й досить великий (кількістю, розміром, величиною і т. ін.); чималий.
незліче́нний (підсил.) який не можна злічити, бо становить велику кількість і не піддається обрахунку.
незлічи́мий (підсил.) те саме, що незліче́нний.
незчисле́нний (підсил.) те саме, що незліче́нний.
немали́й досить великий розміром, кількістю і т. ін.
превели́кий (підсил.) дуже великий розмірами, величиною, кількістю.
ти́сячний (розм.) який складається з величезної кількості кого-, чого-небудь, який обчислюється тисячами.
чима́ли́й значний за кількістю; численний.
числе́нний який складається з великої кількості кого-, чого-небудь.

вели́кий який має чималу силу прояву, інтенсивність дії

величе́зний (підсил.) надзвичайно великий інтенсивністю, проявом чого-небудь.
незмі́рний (підсил.) дуже великий щодо сили вияву.
немали́й досить значний силою, глибиною вияву (про почуття, переживання).
поря́дний (розм.) досить великий за кількістю, розміром, значний силою вияву і т. ін.; чималий.
превели́кий (підсил.) надзвичайно великий інтенсивністю, проявом чогось.
страшни́й (розм. підсил.) дуже сильний ступенем вияву, прояву, в якому виявляється значна інтенсивність дії.
чима́ли́й який має велику силу вияву, значну інтенсивність.

вели́кий який виділяється серед інших якими-небудь надзвичайними рисами, якостями, особливостями

блиску́чий (підсил.) надзвичайний, видатний.
видатни́й який виділяється серед інших якими-небудь надзвичайними рисами, якостями, особливостями.
визначни́й який відзначається своїми позитивними рисами; видатний.
зна́ний (рідше.) славетний, видатний.
чі́льний який виділяється серед інших; видатний.

вели́кий про події, твори тощо - важливий за своїм значенням

вели́кий спрямований на здійснення величної мети

вели́кий який займає відповідальну державну посаду, має широкі повноваження

вели́кий (розм.) який вийшов з дитячого віку

вели́кий про явища природи - значний за силою, ступенем вияву

ду́жий дуже великий, значний щодо сили, ступеня вияву і т. ін.
си́льний значний за силою, ступенем вияву.
страше́нний надзвичайно сильний інтенсивністю або ступенем свого вияву.
я́рий дуже сильний (про явища природи).

вели́кий про почуття, враження і т. ін. - який досяг значного ступеня або виявляється з великою силою

бездо́нний (поет.) дуже сильний.
безконе́чний надзвичайно сильний, глибокий (про почуття).
безкра́йній те саме, що безкра́їй.
безкра́їй надзвичайно сильний, глибокий (про почуття).
безкіне́чний (розм.) надзвичайно сильний, глибокий (про почуття).
безме́жний надзвичайно сильний, глибокий (про почуття).
безмі́рний надзвичайно сильний, глибокий (про почуття).
безтя́мний (підсил.) надзвичайно сильний, величезний.
безу́мний (підсил.) надзвичайно сильний, величезний.
глибо́кий який досяг високого ступеня; сильний (про душевний стан, почуття і т. ін.).
го́стрий який надзвичайно сильно виявляється; сильний (про почуття).
незмі́рний дуже великий щодо сили вияву.
незмі́ряний те саме, що незмі́рний.
несамови́тий (підсил.) дуже сильний, значний силою свого вияву.
нестя́мний (підсил.) надзвичайно сильний; несамовитий.
си́льний інтенсивний, глибокий, значний за своєю напруженістю (про почуття, переживання, враження і т. ін.).
смерте́льний який досяг найвищого ступеня свого вияву; надзвичайно сильний.
страхі́тний (підсил. розм.) те саме, що страхітли́вий.
страхітли́вий (підсил. розм.) який значно перевищує звичайну міру, норму; дуже сильний, великий (про ступінь вияву, інтенсивності чого-небудь).
страше́зний (підсил. розм. рідше) те саме, що страше́нний.
страше́нний (підсил. розм.) надзвичайно сильний інтенсивністю або ступенем свого вияву.
страшни́й (підсил. розм.) дуже сильний ступенем вияву, прояву, в якому виявляється значна інтенсивність дії.
шале́ний (підсил.) дуже великий і сильний, що виходить за межі звичайного (про відчуття, почуття і т. ін.).

вели́кий значний своїми розмірами, величиною; протилежне малий

здоро́вий значний, великий розміром, обсягом.
немали́й досить великий розміром, кількістю і т. ін.
поря́дний досить великий за кількістю, розміром, значний силою вияву і т. ін.; чималий.
чима́ли́й досить великий (розміром, обсягом і т. ін.).

великий

ід. аж он який
Словник синонімів Караванського

великий віком

Словник синонімів Караванського

великий про мету

Словник синонімів Караванського

великий поет

Словник синонімів Караванського

великий піст

Словник синонімів Караванського

великий крик

глибокий (про радість)
Словник синонімів Караванського

великий бенкет

Словник синонімів Караванського

великий

Словник синонімів Караванського

великий про подію

Словник синонімів Караванського

великий вибір

Словник синонімів Караванського

великий про зерна

Словник синонімів Караванського

великий хто

Словник синонімів Караванського

великий (про втрату) результат

Словник синонімів Караванського

великий овоч

Словник синонімів Караванського

великий урожай

Словник синонімів Караванського

великий ціпок

Словник синонімів Караванського

великий хто

Словник синонімів Караванського

великий успіх

не абиякий
Словник синонімів Караванського

великий про ролю

Словник синонімів Караванського

великий про втрати

Словник синонімів Караванського

великий

Словник синонімів Караванського

великий гріх

Словник синонімів Караванського

великий (про права) світ

Словник синонімів Караванського

великий про зерно

Словник синонімів Караванського

великий

Словник чужослів Павла Штепи (1977)

великий

Словник чужослів Павла Штепи (1977)

великий

Словник чужослів Павла Штепи (1977)

великий

Словник чужослів Павла Штепи (1977)

великий

Словник чужослів Павла Штепи (1977)

великий

Словник чужослів Павла Штепи (1977)

великий

Словник чужослів Павла Штепи (1977)

великий

Мова – не калька: словник української мови

вели́кі (розм.) протилежне діти

ста́рші (розм.)