СЕРЕДИНА — ЕТИМОЛОГІЯ

сере́ди́на

похідні утворення від псл. *serda «середина»;
р. середи́на, бр. сярэ́дзіна, п. środowisko, średni, ч. středisko, střední, слц. stredisko, strednó, вл. srjedźina, нл. sŕedny, полаб. sredă, болг. среди́на, м. средина, схв. средùна, слн. sredína;
Фонетичні та словотвірні варіанти

відосередко́вий
відосере́дній
всере́дині
досере́дини
зосере́дити
зсере́дини
опосередкува́ти
опосере́днити
осе́рдок «осередок»
осере́ддя
осере́дище «центр»
осере́дня «засіб»
осере́док
підсереду́льший
підсереду́шний
посереди́на «середина»
посере́дині
посере́дник
посере́дництво
посере́дничати
посере́дній
просере́д «піщана коса на Дніпрі»
розосере́дити
середе́чка «осередок бузини»
середи́зна «засіб»
сере́ди́нний
сере́дник «крапка з комою»
сере́дній
середня́к
середня́цтво
середо́ви́й «внутрішній; середній; середніх літ»
середо́вич «чоловік середніх літ»
середо́вище
сере́док «середина; засіб»
середу́льший
середу́щий
Етимологічні відповідники

Слово Мова
сярэ́дзіна білоруська
среди́на болгарська
srjedźina верхньолужицька
средина македонська
sŕedny нижньолужицька
sredă полабська
środowisko польська
średni польська
*serda «середина» праслов’янська
середи́на російська
средùна сербохорватська
stredisko словацька
stredný словацька
sredína словенська
středisko чеська
střední чеська

середи́нка «сардель» (іхт.)

результат видозміни форми сарди́нка і зближення її з основою сере́ди́на;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
сарди́нка українська
сере́ди́на українська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.