Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» від 27.01.1995 N 32/95-ВР дозволяє бібліотекам самостійно формувати бібліотечні фонди відповідно до потреб користувачів (ст. 16): «бібліотечні фонди формуються відповідно до значення, складу користувачів бібліотеки та виду бібліотеки як упорядковане зібрання документів». В іншій частині Закон говорить, що ці фонди можуть бути у будь-якій формі, в тому числі і цифровій, формі баз даних, мережевих ресурсів тощо (ст. 1): «бібліотечні ресурси — упорядковані бібліотечні фонди документів на різних носіях інформації, бази даних, мережні інформаційні ресурси, довідково-пошуковий апарат, матеріально-технічні засоби опрацювання, зберігання та передачі інформації». Дані положення Закону України стосуються тільки бібліотек. Визначення поняття «бібліотека» міститься в статті 1 до цього Закону: «бібліотека — інформаційний, культурний, освітній заклад (установа, організація) або структурний підрозділ, що має упорядкований фонд документів, доступ до інших джерел інформації та головним завданням якого є забезпечення інформаційних, науково-дослідних, освітніх, культурних та інших потреб користувачів бібліотеки». Бібліотека «goroh.pp.ua» суворо дотримується норм цього Закону і здійснює свою діяльність винятково в межах цього Закону. Керуючись вищеописаними положеннями Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» при формуванні «бібліотечного фонду», «відповідно до потреб користувачів», Бібліотека може включати до нього твори окремих авторів з метою «забезпечення інформаційних, науково-дослідних, освітніх, культурних та інших потреб користувачів бібліотеки». Однак, попри те, що даний Закон дозволяє бібліотекам самостійно формувати фонди, ми розуміємо, що окремі твори можуть мати комерційну цінність і продаж цих творів є джерелом прибутку авторів. У зв’язку з цим, ми готові вилучати з бібліотечного фонду ті твори авторів, щодо вільного поширення яких є заперечення законних власників авторського права на дані твори. Для цього автору чи правовласнику необхідно в довільній письмовій електронній формі повідомити про це нас.