АНАЛІЗ — ТЛУМАЧЕННЯ

АНА́ЛІЗ у, ч.

Метод наукового дослідження, що полягає в розчленуванні цілого на складові елементи; протилежне синтез (у 1 знач.). Приклади
 • Аналіз – це мисленнєве розчленування предмета або явища, виділення окремих його частин, ознак, властивостей. (з наук. літ.)
 • Наявність функціонального поля у системі виявляється при аналізі будь-якої системи мовних одиниць. (з наук. літ.)
Розгляд чого-небудь. Приклади
 • Аналіз досліджень дає підстави говорити про існування різних точок зору на явище контролю і, зокрема, державного контролю. (з наук. літ.)
 • Для вживання ефективних заходів боротьби з організованою злочинністю правоохоронні органи повинні мати можливість здійснювати систематичний збір та аналіз інформації з усіх відповідних джерел, щоб використовувати оперативні дані як у стратегічних, так і в тактичних цілях. (із журн.)
Детальне, всебічне вивчення, дослідження. Приклади
 • На нашу думку, “Синопсис” потребує детального аналізу як цінне джерело вивчення української літературної мови XVII ст.. (з наук. літ.)
 • На підставі аналізу досвіду різних країн світу щодо державної підтримки малого та середнього підприємництва виявлені основні напрямки та тенденції розвитку малого бізнесу. (з наук. літ.)
 • Аналіз видового складу водоростей та з’ясування їх кількості надає можливість простежити динаміку розвитку альгофлори. (із журн.)
Визначення складу і властивостей якої-небудь речовини шляхом її розкладу на простіші елементи. Приклади
 • Зробив мені він [лікар] .. аналіз мокроти. (Леся Українка)
 • Одержавши аналізи крові на малярію і попросивши скельця для нових препаратів, він поквапився з тропстанції. (Б. Антоненко-Давидович)
 • – Скажи мені краще, як справи з Юрком. – Лажа, Ростику. – Звідки ти знаєш? – Я знаю від його лікаря. Останні аналізи тільки підтвердили. (Ю. Андрухович)
 • Зроблено хімічний аналіз багатьох гірських порід. (з наук.-попул. літ.)
Коментарі
Щоб додати коментар, увійдіть.