Мета цього розділу — привернути увагу користувачів до найпоширеніших помилок, що трапляються в усному та писемному мовленні, порекомендувати й обґрунтувати вживання правильних форм, властивих сучасній українській мові.

Джерела

«Як ми говоримо» Бориса Антоненка-Давидовича. 289 статей.
Неправильно — правильно. Довідник з українського слововживання М.Волощак. Понад 3500 статей.
Уроки державної мови (з газети «Хрещатик»). 1682 статей.
Антисуржик. Словник «українського» суржика. 1479 статей.
Посібник Євгенії Чак «Чи правильно ми говоримо?» 240 статей.
OnlineCorrector. Помилки. 1298 статей.
Мова – не калька: словник української мови / Т. Береза, І. Зубрицька, Ю. Зелений. Понад 20000 слів та висловів.