СЛОВО — СИНОНІМІЯ

сло́во (розм.) здатність людини говорити, висловлювати свої думки; система звукових і словесно-граматичних засобів, які закріплюють наслідки роботи мислення і є знаряддям спілкування людей; манера говорити

бе́сіда (діал.) спілкування людей між собою за допомогою органів говоріння; мовна діяльність.
глаго́л (ц.-с.)
річ (розм.)

сло́во добровільно дане зобов'язання зробити що-небудь

заві́т (рідше)
заро́к (розм.) перев. обіцянка не робити чого-небудь.
зарі́к (розм.) перев. обіцянка не робити чого-небудь.
обі́т (книжн.)
обі́тниця узагалі обіцянка, клятва.
обіця́нка добровільно дане зобов'язання зробити що-небудь.
прире́чення (діал.) обіцянка.

сло́во публічне виголошення певних інформацій, міркувань тощо

сло́во

глаго́л (ц.-сл.)

слово крилате

Словник синонімів Караванського

слово чиєсь

Словник синонімів Караванського

слово (ФР.)

Словник синонімів Караванського

слово напутнє

Словник синонімів Караванського

слово (ІД.) вуличне

Словник синонімів Караванського

слово (ЛІНҐ.)

лексична одиниця
Словник синонімів Караванського

слова (мн.)

слово
словеса (ур.)
Словник синонімів Караванського

слово до музики

Словник синонімів Караванського

слово учені

вчена мова
прості проста мова
солодкі улеслива мова
Словник синонімів Караванського

слово з перекладом

Словник синонімів Караванського

слово

Словник синонімів Караванського

слово

Словник синонімів Караванського

слово

Словник синонімів Караванського

слово спец-' іяльний

Словник синонімів Караванського

слово (незрозуміле)

Словник чужослів Павла Штепи (1977)

слово

Словник чужослів Павла Штепи (1977)

слово

Словник чужослів Павла Штепи (1977)

слова ткачів

жаргон (злодіїв)
словник (твору)
мови словесні форми
мовні звороти
словниковий склад
Словник синонімів Караванського

слова пісні

Словник синонімів Караванського

словами переказ

усно (пр.)
почутий <записаний> з уст
висловлений усно
Словник синонімів Караванського