СЛОВО — СИНОНІМІЯ

сло́во (розм.) здатність людини говорити, висловлювати свої думки; система звукових і словесно-граматичних засобів, які закріплюють наслідки роботи мислення і є знаряддям спілкування людей; манера говорити

бе́сіда (діал.) спілкування людей між собою за допомогою органів говоріння; мовна діяльність.
глаго́л (ц.-с.)
річ (розм.)

сло́во добровільно дане зобов'язання зробити що-небудь

заві́т (рідше)
заро́к (розм.) перев. обіцянка не робити чого-небудь.
зарі́к (розм.) перев. обіцянка не робити чого-небудь.
обі́т (книжн.)
обі́тниця узагалі обіцянка, клятва.
обіця́нка добровільно дане зобов'язання зробити що-небудь.
прире́чення (діал.) обіцянка.

сло́во публічне виголошення певних інформацій, міркувань тощо

сло́во

глаго́л (ц.-сл.)

слово крилате

слово чиєсь

слово (ФР.)

слово напутнє

слово (ІД.) вуличне

слово (ЛІНҐ.)

лексична одиниця

слово

слова (мн.)
словеса (ур.)

слово до музики

слово учені

солодкі улеслива мова
прості проста мова
вчена мова

слово з перекладом

слово

обіцянка

зарік (покласти край)
обрік (зст.)
обіт (ур.)
слово

промова

орація (ур.)
слово
спіч (при столі)

термін (ЛІНҐ.) спец-' іяльний

глосолалія

слово (незрозуміле)

маніфест

увод (до книжки)

лексика ткачів

жаргон (злодіїв)
словник (твору)
мови словесні форми
мовні звороти
словниковий склад

текст пісні

усний переказ

усно (пр.)
висловлений усно
почутий <записаний> з уст
Словник синонімів Караванського.