СИЛЬНИЙ — СИНОНІМІЯ

си́льний (діал.) який важко піддається руйнуванню, важко ламається, б'ється, рветься, а також перен.

дебе́лий (розм.) про масивні вироби з дерева, заліза тощо.
кріпки́й (розм.) те саме, що міцни́й 1, 2, 5.
міцни́й який важко піддається руйнуванню, псуванню (важко ламається, б'ється, рветься і т. ін.).
небитки́й про посуд, скло тощо - який не розбивається при падінні чи ударі.
незла́мний якого не можна розбити, зігнути, зруйнувати і т. ін.; дуже міцний.
незло́мний якого не можна розбити, зламати, зруйнувати тощо.
нерозри́вний якого не можна розірвати.
неруши́мий (розм.) про відносини, зв'язки.
носки́й перев. про одяг - який довго носиться, не рветься.
трива́лий (розм.) те саме, що тривки́й 1.
тривки́й який важко зруйнувати, зіпсувати; який не можна легко зламати, розбити, порвати й т. ін.; міцний.
фундамента́льний зроблений добре, на тривалий час.

си́льний який містить у собі велику кількість розчинених речовин

крути́й про настій, навар, тютюн, запах тощо - дуже насичений.
кріпки́й (розм.)
міцню́щий (підсил. розм.)
наси́чений який містить максимальну кількість якоїсь речовини.
насто́яний про вино тощо - який зміцнів від тривалого стояння.
стійки́й про запах.
терпки́й про запах, а також про те, що має такий запах.

си́льний який відзначається великою фізичною силою

двожи́льний (підсил. розм.) витривалий, сильний, міцний.
ду́жий який має велику фізичну силу; сильний.
здоро́вий (розм.) міцної будови; сильний, дужий (про людину).
кріпки́й (рідше) те саме, що міцни́й 1, 2, 5.
могу́тній (підсил.) який має велику фізичну силу; сильний.
міцни́й фізично витривалий, сильний, дужий.
поту́жний який має велику фізичну силу; дужий, міцний.
стожи́льний (підсил. розм.) дуже витривалий, сильний, міцний.
стоси́лий (підсил. поет.) який має, нездоланну силу; дужий, могутній.

си́льний який має велику життєву силу, енергію

повноси́лий повний сил, енергії.

си́льний який має великий вплив, авторитет, здатність відігравати вирішальну роль

могу́тній (підсил.) який має велику владу, силу, великий вплив.

си́льний значний за силою, ступенем вияву

відчу́тний значний за силою свого вияву.
ду́жий дуже великий, значний щодо сили, ступеня вияву і т. ін.
могу́тній дуже великий, значний за силою, ступенем вияву тощо.
повноси́лий повний сил, енергії.
поту́жний який має велику фізичну силу; дужий, міцний.

си́льний про явища природи - значний за силою, ступенем вияву

вели́кий який має чималу силу вияву, інтенсивність дії.
ду́жий дуже великий, значний щодо сили, ступеня вияву і т. ін.
страше́нний надзвичайно сильний інтенсивністю або ступенем свого вияву.
я́рий дуже сильний (про явища природи).

си́льний про мороз - значний за силою вияву

дошку́льни́й дуже відчутний, сильний, пронизливий (про холод, вітер, мороз і т. ін.).
жорсто́кий сильний, різкий, пекучий (вітер, мороз і т. ін.).
кля́тий (підсил. розм.) сильний за ступенем свого вияву; довготривалий (про явища природи).
кріпки́й те саме, що міцни́й 1, 2, 5.
лю́тий надзвичайної сили вияву (про мороз, негоду тощо).
міцни́й який діє з великою силою; дошкульний (про вітер, мороз і т. ін.).
пеку́чий дуже великий, сильний (про холод, мороз і т. ін.).
цупки́й міцний, дошкульний (про мороз).
шпарки́й дошкульний (про мороз).

си́льний про почуття, враження і т. ін. - який досяг значного ступеня або виявляється з великою силою

бездо́нний (поет.) дуже сильний.
безконе́чний надзвичайно сильний, глибокий (про почуття).
безкра́йній те саме, що безкра́їй.
безкра́їй надзвичайно сильний, глибокий (про почуття).
безкіне́чний (розм.) надзвичайно сильний, глибокий (про почуття).
безме́жний надзвичайно сильний, глибокий (про почуття).
безмі́рний надзвичайно сильний, глибокий (про почуття).
безтя́мний (підсил.) надзвичайно сильний, величезний.
безу́мний (підсил.) надзвичайно сильний, величезний.
вели́кий значний глибиною, силою (про почуття, душевні переживання).
глибо́кий який досяг високого ступеня; сильний (про душевний стан, почуття і т. ін.).
го́стрий який надзвичайно сильно виявляється; сильний (про почуття).
незмі́рний дуже великий щодо сили вияву.
незмі́ряний те саме, що незмі́рний.
несамови́тий (підсил.) дуже сильний, значний силою свого вияву.
нестя́мний (підсил.) надзвичайно сильний; несамовитий.
смерте́льний який досяг найвищого ступеня свого вияву; надзвичайно сильний.
страхі́тний (підсил. розм.) те саме, що страхітли́вий.
страхітли́вий (підсил. розм.) який значно перевищує звичайну міру, норму; дуже сильний, великий (про ступінь вияву, інтенсивності чого-небудь).
страше́зний (підсил. розм. рідше) те саме, що страше́нний.
страше́нний (підсил. розм.) надзвичайно сильний інтенсивністю або ступенем свого вияву.
страшни́й (підсил. розм.) дуже сильний ступенем вияву, прояву, в якому виявляється значна інтенсивність дії.
шале́ний (підсил.) дуже великий і сильний, що виходить за межі звичайного (про відчуття, почуття і т. ін.).

си́льний про крик, плач, галас, регіт і т. ін. - значний за ступенем свого вияву

вра́зли́вий (підсил.) несамовитий, нестямний (про крик, плач і т. ін.).
жахли́вий (підсил.) повний відчаю, переживання; нелюдський, несамовитий.
жахни́й (підсил.) повний відчаю, переживання; нелюдський, несамовитий.
несамови́тий (підсил.) дуже сильний, значний силою свого вияву.
нестя́мний (підсил.) надзвичайно сильний; несамовитий.
страхі́тний (розм.) те саме, що страхітли́вий.
страхітли́вий (розм.) який значно перевищує звичайну міру, норму; дуже сильний, великий (про ступінь вияву, інтенсивності чого-небудь).
страше́зний (підсил. розм.) те саме, що страше́нний.
страше́нний (підсил. розм.) надзвичайно сильний інтенсивністю або ступенем свого вияву.
страшни́й (підсил. розм.) дуже сильний ступенем вияву, прояву, в якому виявляється значна інтенсивність дії.
ура́зли́вий (підсил.) несамовитий, нестямний (про крик, плач і т. ін.).
шале́ний (підсил.) гучний і настирливий (про звук).

си́льний який має розвинені м'язи

жи́лавий міцний, мускулистий.
м'язи́стий який має розвинені м'язи.
м'язува́тий те саме, що м'язи́стий.
мускули́стий те саме, що м'язи́стий.
мускуля́стий те саме, що м'язи́стий.

сильний характер

Словник синонімів Караванського

сильний цар

Словник синонімів Караванського

сильний про картину

Словник синонімів Караванського

сильний засіб

Словник синонімів Караванського

сильний учень

Словник синонімів Караванського

сильний політик

Словник синонімів Караванського

сильний

Словник синонімів Караванського

сильний про тіло

стрункий (зовнішньо)
о. як струна
гімнастична вправнийо як в'юн
Словник синонімів Караванського

сильний запах

Словник синонімів Караванського

сильний крик

глибокий (про радість)
Словник синонімів Караванського

сильний

могутній (образ)
прик. -АЮЧИЙ
що вражає
здатний вразити
Словник синонімів Караванського

сильний сум

палкий (про любов)
Словник синонімів Караванського

сильний про цікавість

Словник синонімів Караванського

сильний вітер

Словник синонімів Караванського

сильний голос

Словник синонімів Караванського

сильний мороз

Словник синонімів Караванського

сильний хто

Словник синонімів Караванського

сильний

Словник синонімів Караванського

сильний гуркіт

Словник синонімів Караванського

сильний аргумент

Словник синонімів Караванського

сильний (мороз) біль

Словник синонімів Караванського

сильний (на морі) вітер

Словник синонімів Караванського

сильний дух

Словник синонімів Караванського

сильний

Словник синонімів Караванського

сильний мороз

Словник синонімів Караванського

сильний дощ

Словник синонімів Караванського

сильний

Словник чужослів Павла Штепи (1977)

сильний

Словник чужослів Павла Штепи (1977)

сильний

Словник чужослів Павла Штепи (1977)

сильний

Мова – не калька: словник української мови

си́льне (діал.) великою мірою

бе́зкрай (підсил. розм.)
бе́змір (підсил. розм.)
безконе́чно (підсил.)
безкіне́чно (підсил.)
безме́жно (підсил.)
безмі́рно (підсил.)
безу́мно (підсил. розм.)
вкрай (підсил.)
геть (розм.)
дале́ко при вищому ступені прикметників і прислівників.
до́бре (розм.)
добря́че (підсил. розм.)
достобі́са (підсил. розм.)
дуже́нько (розм.)
жахли́во (підсил. розм.)
запа́морочно (підсил. розм.)
збі́са (підсил. розм.)
здо́рово (розм.)
надзвича́йно (підсил.)
напропа́ле (підсил. розм.)
неаби́як (підсил. розм.)
незвича́йно (підсил.)
незмі́рено (підсил.)
незмі́рно (підсил.)
незмі́ряно (підсил.)
неймові́рно (підсил.)
нелю́дськи (підсил. розм.)
непереве́ршено (підсил. розм.)
непома́лу (розм.)
несказа́нно (підсил. розм.)
нескінче́нно (підсил.)
понадмі́ру (підсил.)
при́тьма́ (розм.)
при́тьмо́м (розм.)
си́льно (розм.)
стра́шно (підсил. розм.)
страх (підсил. розм.)
три́чі (розм.) указує на дуже високий ступінь ознаки.
тя́жко (підсил. розм.)
укра́й (підсил.)
хто́зна-я́к (розм.)