ЧИНОВНИК — ЕТИМОЛОГІЯ

чин «військове звання, ранг; службовець того або іншого рангу»

запозичення з російської мови (разом із похідними);
у російську мову з відповідною семантикою слово через давньоруську увійшло зі старослов’янської;
стсл. чинъ продовжує псл. činъ;
р. чин, бр. чын, др. чинъ «ступінь, посада», болг. м. чин «чин», схв. чи̑н, слн. čín «тс.», стсл. чинъ «порядок; статут; сан»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

чино́вий «чиновний»
чино́вний
чино́вник
чино́вництво
чину́ша
Етимологічні відповідники

Слово Мова
чын білоруська
чин «чин» болгарська
чинъ «ступінь, посада» давньоруська
чин «чин» македонська
činъ праслов’янська
чин російська
н сербохорватська
čín «тс.» словенська
чинъ старослов’янська
чинъ «порядок; статут; сан» старослов’янська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України