УВАГА — ЕТИМОЛОГІЯ

ува́га «зосередження думки або зору, слуху на будь-якому об’єкті; прихильне ставлення, турбота; зауваження, примітка; пояснення до тексту; (заст.) честь, шана»

запозичення з польської мови;
п. uwaga є префіксальним утворенням від waga, якому відповідає укр. вага́;
р. уважа́ть «шанувати», бр. ува́га «увага; шана», п. uwaga «увага, зауваження», ч. úvaha «міркування, роздуми», болг. уважа́вам «поважати, шанувати», м. уважува, схв. уважа́вати «враховувати», ува́жити «взяти до уваги, врахувати»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

вва́га «повага, пошана»
заува́га «зауваження, примітка»
зауважа́ти «помічати»
заува́жити
заува́жувати
зува́га «тактовна увага, повага»
невва́га «тс.»
невва́жливий «неуважний»
невва́жний «тс.»
незавва́жливо «непомітно»
незавва́жний
неува́га «неуважність»
неува́жний
уважа́ти (вважа́ти)
ува́жистий «точно викладений, пояснений»
ува́жити (вва́жити)
ува́житися «зважитися» (вва́житися)
ува́жка «уступка при покупці»
ува́жливий (вва́жливий)
ува́жливо (вва́жливо)
ува́жний
ува́жник «спостерігач»
ува́жно
ува́жувати «помічати»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
ува́га «увага; шана» білоруська
уважа́вам «поважати, шанувати» болгарська
уважува македонська
uwaga польська
waga польська
uwaga «увага, зауваження» польська
уважа́ть «шанувати» російська
уважа́вати «враховувати» сербохорватська
ува́жити «взяти до уваги, врахувати» сербохорватська
вага українська
úvaha «міркування, роздуми» чеська

зуві́жити «звернути пильну увагу на щось»

очевидно, пов’язане з [ві́жливий] «обізнаний, досвідчений»;
префіксальне утворення стало можливим, мабуть, внаслідок зближення з словом ува́га;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
ві́жливий «обізнаний, досвідчений» ?
ува́га ?
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України