КРОПИВА — ЕТИМОЛОГІЯ

кропи́ва́ «Urtica L.»

псл. kropiva (kopriva), похідне від *kropiti;
назва пов’язана з тим, що ця рослина, коли вона вживається для годування худоби, попередньо обварюється (пор. стсл. оукропъ «кип’яток», укр. окрі́п);
вважається також (Меркулова 113–114), що в основу зв’язку з *kropiti покладено здатність кропиви жалити, пекти в особливий спосіб – ніби дрібними бризками (кропити «падати рідкими краплями»);
при прийнятті за первіснішу форми kopriva можливе зближення з др. коприна «шовк» як назви рослини, що йде на пряжу (Štrekelj AfSIPh 28, 486);
припущення про зв’язок псл. kopriva з кипі́ти (Младенов РФВ 68, 384; RSl 6, 278), а також з дінд. śíprā «вус» (Petersson BSl. Wortst. 27; Agrěll BSl. autst. 4) сумнівні;
р. крапи́ва, бр. крапіва́, др. кропива, п. pokrzywa, [koprzywa], ч. kopřiva, слц. koprva, koprivica, вл. kopřiwa, нл. kopśiwa, полаб. t’üpraivӑ, болг. копри́ва, м. коприва, схв. кòприва, слн. kropíva, kopríva;
Фонетичні та словотвірні варіанти

кропи́в'яний
кропи́в'яник «зарості кропиви»
кропи́в'янка «тс.»
кропи́вниця «захворювання, що супроводжується висипом на шкірі та її свербінням»
кропивничок «собача кропива, Leonurus cardiaca L.»
кропіва «кропива дводомна. Urt iça dioica L.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
крапіва́ білоруська
копри́ва болгарська
kopřiwa верхньолужицька
śíprā «вус» давньоіндійська
коприна «шовк» давньоруська
кропива давньоруська
коприва македонська
kopśiwa нижньолужицька
t'üpraivӑ полабська
pokrzywa польська
koprzywa польська
kropiva (kopriva) праслов’янська
*kropiti праслов’янська
кропити (кропити «падати рідкими краплями») праслов’янська
kopriva праслов’янська
kopriva праслов’янська
крапи́ва російська
кòприва сербохорватська
koprva словацька
koprivica словацька
kropíva словенська
kopríva словенська
оукропъ старослов’янська
окрі́п українська
кипі́ти українська
kopřiva чеська
*kropiti ?

глуши́ця «глуха кропива, Lamium L.» (бот.)

результат редукції словосполучення глуха кропива;
назва мотивується тим, що відповідна рослина зовнішнім виглядом нагадує кропиву, але не жалиться (ніби не відповідає на дотик);
Фонетичні та словотвірні варіанти

глухавка
глушни́к «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
глуха ?
кропива ?

кропи́вник «волове очко, Troglodytes troglodytes L.; [лісова завирушка, Prunella modularis L.; славка, Sylvia Skop. Ж]» (орн.)

похідні утворення від кропи́ва́;
назви зумовлені тим, що усі ці пташки живуть і роблять гнізда в чагарниках і кущах (Птицы СССР 430, 501, 502, 503, 534);
р. крапи́вник «волове очко», п. pokrzewka «славка», pokrzywniaczek «тс.», [pokrzywka] «волове очко», pokrzywnica «лісова завирушка»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

копри́вник «славка»
копривня́к «тс.»
кропив'я́нка «волове очко; славка»
підкропи́вка
підкропи́вник «волове очко»
покропи́вник «лісова завирушка; славка Нед»
покропи́вниця
покропи́вня «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
pokrzewka «славка»«тс.» польська
pokrzywniaczek «славка»«тс.» польська
pokrzywka «волове очко»«лісова завирушка» польська
pokrzywnica «волове очко»«лісова завирушка» польська
крапи́вник «волове очко» російська
кропи́ва́ українська

кропи́вник (бот.)(у сполученні [к. солодкий] «горлянка женевська, Ajuga genevensis L.»)

не зовсім ясне;
можливо, пов’язане з кропи́ва́ з огляду на деяку подібність у стеблі і листі (Федченко–Флеров 800);
Етимологічні відповідники

Слово Мова
кропи́ва́ українська

підкропи́вниця «суниці зелені, Fragaria viridis Duch., (Fragaria collina Ehrh.)» (бот.)

похідне утворення від кропи́ва́;
назва зумовлена схожістю листків обох рослин або тим, що суниці часто заростають кропивою;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
кропи́ва́ українська

покри́ва «кропива, Urtica L.» (бот.)

запозичення з польської мови;
п. pokrzywa «кропива» виникло внаслідок метатези з ст. koprzywa «тс.», якому відповідає укр. кропи́ва́;
Фонетичні та словотвірні варіанти

покрівка «кропива дводомна, Urtica dioica L.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
pokrzywa «кропива» польська
кропи́ва́ українська

тятива́ «ремінь, мотузка, струна, що стягує кінці лука»

псл. tętiva (‹tępt-);
зіставляється з лит. tem̃pti, tempiù «натягати, тягти», tampýti, tampaũ «тс.», tìmpa «жила, тятива», лтс. tiept «робити тугим, пружним; натягати», дісл. þǫmb «тятива; товстий живіт», ісл. þemba «роздувати, надувати», норв. temme «приборкувати», лат. tempus «проміжок часу; момент; час» (початково «натягнений»), перс. taftän «крутити, вити», які зводяться до іє. *temp-/tomp-/tm̥p- «тягти, натягати, напружувати»;
при цьому компонент -tiva розглядається як суфікс -tiv-, наявний також у ч. ст. stativo «дерев’яна підпора», схв. jе̏стиво «їда», або як суфікс -iv-a (пор. укр. р. кропива), приєднаний до суфікса -t-;
менш об´рунтоване зіставлення з лит. tiñklas «сітка», дінд. tántuḥ «мотузка», tántram «основа ткацького верстата», tanṓti «тягне, натягує», гр. τείνω «натягаю», τόνος «напруження», лат. tendō «натягаю, тягну», укр. тене́то (КЭСРЯ 441–442; Brückner 645; Trautmann 323; Pedersen KZ 40, 206);
р. тетива́, [тятива́], бр. цеціва́, др. тетива «жила, тятива», п. cięciwa, ч. tětiva, слц. tetіva, болг. тетива́ «тс.», схв. тети́ва «жила, сухожилля, струна», слн. tetíva «тятива», стсл. тѧтива «тс.»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

тати́ва
те́тва
тети́ва́
теті́вка «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
цеціва́ білоруська
тетива́ «тс.» болгарська
τείνω «натягаю» грецька
τόνος «напруження» грецька
tántuḥ «мотузка» давньоіндійська
tántram «основа ткацького верстата» давньоіндійська
tanṓti «тягне, натягує» давньоіндійська
þǫmb «тятива; товстий живіт» давньоісландська
тетива «жила, тятива» давньоруська
*temp-/tomp-/tm̥p- «тягти, натягати, напружувати» індоєвропейська
þemba «роздувати, надувати» ісландська
tempus «проміжок часу; момент; час» (початково «натягнений») латинська
tendō «натягаю, тягну» латинська
tiept «робити тугим, пружним; натягати» латиська
tem̃pti литовська
tempiù «натягати, тягти» литовська
tampýti литовська
tampaũ «тс.» литовська
tìmpa «жила, тятива» литовська
tiñklas «сітка» литовська
temme «приборкувати» норвезька
taftän «крутити, вити» перська
cięciwa польська
tętiva (‹tępt-) праслов’янська
tępt- праслов’янська
-tiva праслов’янська
-tiv- (суф.) праслов’янська
-iv-a (суф.) праслов’янська
кропива російська
тетива́ російська
тятива́ російська
jе̏стиво «їда» сербохорватська
тети́ва «жила, сухожилля, струна» сербохорватська
tetіva словацька
tetíva «тятива» словенська
тѧтива «тс.» старослов’янська
кропива українська
тене́то українська
stativo «дерев’яна підпора» (ст.) чеська
tětiva чеська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України