ГЕТЬ — ЕТИМОЛОГІЯ

геть «на значну відстань; зовсім»

р [эт] «тут, ось тут», [э́ттo] «тс.», п. het «там, дуже далеко», ст. hete «ген, от», слц. [het] «геть», [heť, hed, heťka] «тс.» (з укр.);
складне утворення з вказівної частки ге (тієї самої, що і в словах гев, гей2, ген2, гесь) та певних форм вказівного займенника то, той, які зазнали редукції;
Фонетичні та словотвірні варіанти

гет
ге́ть-то
ге́тьте
Етимологічні відповідники

Слово Мова
het «там, дуже далеко» польська
het «геть» словацька
эт «тут, ось тут» ?
э́ттo «тс.» ?
hete «ген, от» ?
heť «тс.»укр.) ?
hed «тс.»укр.) ?
heťka «тс.»укр.) ?
ге (тієї самої, що і в словах гев, гей2, ген2, гесь) ?
той ?

ану́ть (вигук, яким відганяють індиків)

можливо, результат злиття вигуку ану́ з не зовсім ясним елементом ть, який може тлумачитися як видозміна якоїсь відмінкової форми займенника ти (пор. а ну тебе, а також прислівники типу [до́кить, у№ткіть, тамкить], у яких частка -ть зводиться до др. ти – форми дав. в. одн. від ты – Німчук Славіст. зб. 152) або як елемент, зумовлений впливом вигуку геть;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
ану́ ?
ть ?
ти (пор. а ну тебе, а також прислівники типу [до́кить, у№ткіть, тамкить], у яких частка -ть зводиться до др. ти -- форми дав. в. одн. від ты -- Німчук Славіст. зб. 152) ?
геть ?

завге́ть «за винятком, крім»

похідне утворення від геть, [гет];
значення розвивалося, як від др. кромѣ «геть; поза, зовні; крім» до укр. крім, р. кроме «крім»;
пор. р. вон «геть», вне «поза, зовні», ч. ven «геть», vně «поза, зовні»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

завгет «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
кромѣ «геть; поза, зовні; крім» давньоруська
вон «геть» російська
вне «поза, зовні» російська
крім українська
ven «геть» чеська
vně «поза, зовні» чеська
геть ?
гет ?
кроме «крім» ?

петь «пек» (виг.)

результат видозміни вигуку пек, очевидно, зближеного з геть;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
пек українська
геть українська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України