ГАРУВАТИ — ЕТИМОЛОГІЯ

гарува́ти «тяжко без відпочинку працювати; запрошувати ціну, винагороду»

похідне від тієї самої запозиченої основи *гар «данина; взяття в неволю», від якої походять і слова бе́згар «надмір, дуже висока ціна, переважок (на вагах)», га́рний, гарни́к «робітник при підводі», зуга́рний, невга́рний, незуга́рний, уга́ра «зірвиголова» та ін;
первісні значення – «працювати в рахунок данини; важко працювати в неволі; вимагати данину»;
західнослов’янські форми, очевидно, з української мови;
виведення п. harować через посередництво вигуку haru «працюй» від нім. herum «кругом, навколо» як окрику машталірів при навчанні коней (Brückner 169) або від укр. горова́ти «горювати» (Karłowicz SWO 206) залишається непереконливим;
стосунок до української форми зіставлюваних з нею схв. хȁрати «грабувати, плюндрувати, нищити, убивати; ст. мучити, тратити, робити старшим, бридкішим», ȁрати «тс.», hárati se «мучитися, старіти, трудитися», хȁран «зношений, потертий» (Sławski І 408– 409) і слн. garáti «важко працювати» (Bezlaj ESSJ І 138–139) потребує додаткового дослідження;
р. [уха́риться] «стомитися», бр. [гарава́ць] «тяжко працювати», [гаро́ўля] «тяжка праця», п. harować «тяжко працювати; мучити когось важкою працею», ст. діал. horować «тс.», [charać] «над силу працювати», ч. [hárovať] «поспішати», слц. [harovat’] «працювати, як кінь»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

гаровати (XVII--XVIII ст.)
Етимологічні відповідники

Слово Мова
гарава́ць «тяжко працювати» білоруська
herum «кругом, навколо» німецька
harować через посередництво вигуку haru «працюй» польська
harować «тяжко працювати; мучити когось важкою працею» польська
уха́риться «стомитися» російська
хȁрати «грабувати, плюндрувати, нищити, убивати; ст. мучити, тратити, робити старшим, бридкішим» сербохорватська
harovat' «працювати, як кінь» словацька
garáti «важко працювати» словенська
горова́ти «горювати» українська
гаро́ўля «тяжка праця» українська
charać «над силу працювати» українська
hárovať «поспішати» чеська
гар «данина; взяття в неволю» ?
бе́згар «надмір, дуже висока ціна, переважок (на вагах)» ?
га́рний ?
гарни́к «робітник при підводі» ?
зуга́рний ?
невга́рний ?
незуга́рний ?
уга́ра «зірвиголова» ?
ȁрати «тс.» ?
se «мучитися, старіти, трудитися» ?
хȁран «зношений, потертий» ?
horować «тс.» ?
horować «тс.» ?

ґа́ра «паз, глибокий, довгастий жолобок для вставляння дощок, притесаних брусів і под.»

запозичення з польської мови;
п. gara «паз у дереві», garować «робити в дереві пази» виводиться від нім. Gehre «клин, паз», спорідненого з двн. gero «клиноподібний кусок матеріалу чи землі; пола», двн. снн. gēr «спис», -дінд. hēṣa- «стріла», гр. χαῖος «пастуший кийок»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

ґар «тс.»«робити пази»
гара
гарувати
ґарювати «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
χαῖος «пастуший кийок» грецька
gēro «клиноподібний кусок матеріалу чи землі; пола» давньоверхньонімецька
gēr «спис» давньоверхньонімецька
Gehre «клин, паз» німецька
gara «паз у дереві» польська
garować «робити в дереві пази» польська
gēr «спис» середньонижньонімецька
hēṣa- «стріла» ?

гарюва́ти «пустувати»

псл. *gar- «біганина; галас»;
не зовсім ясне;
можливо, споріднене з лит. garuoti «швидко бігти; випаровуватись» і, в такому разі, з горі́ти;
ч. hárati «бігати, гасати», hárati se «бути в періоді злучки, бігати» (про корів), слц. harovať «розважатися, весело пригощатися», haruch «галас, грюкіт», вл. harować «галасувати, пустувати», hara «галас», нл. garowaś «шуміти, бушувати; пустошити», gara «сварка, галас», болг. [гара́кам] «пустую, галасую»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

гарува́ти «гайнувати, тратити»
гару́н «пустун»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
гара́кам «пустую, галасую» болгарська
harować «галасувати, пустувати»«галас» верхньолужицька
hara «галасувати, пустувати»«галас» верхньолужицька
garuoti «швидко бігти; випаровуватись» литовська
garowaś «шуміти, бушувати; пустошити»«сварка, галас» нижньолужицька
gara «шуміти, бушувати; пустошити»«сварка, галас» нижньолужицька
*gar- «біганина; галас» праслов’янська
harovať «розважатися, весело пригощатися»«галас, грюкіт» словацька
haruch «розважатися, весело пригощатися»«галас, грюкіт» словацька
hárati «бігати, гасати»«бути в періоді злучки, бігати» (про корів) чеська
hárati se «бігати, гасати»«бути в періоді злучки, бігати» (про корів) чеська
горі́ти ?

ґерува́ти «вимагати, правити (ціну)»

результат ви· дозміни форми [гарува́ти] «тс.» під впли вом дієслова [ґерува́ти] «керувати, пра вити (возом, кіньми)»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

ґирува́ти «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
гарува́ти «тс.» ?
ґерува́ти «керувати, пра вити (возом, кіньми)» ?

завга́рити «утруднити (когось), затримати (когось)» (комусь)]

очевидно, результат видозміни дієслова [завго́рити] «зашкодити», можливо, під впливом гарува́ти «важко, без відпочинку працювати»;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
завго́рити «зашкодити» ?
гарува́ти «важко, без відпочинку працювати» ?

зага́ра «бажання, пристрасть, старанність, завзяття в роботі»

очевидно, пов’язане з горі́ти, псл. gořeti (пор. запа́л, запальни́й від пали́ти);
у значенні «старанність, завзяття в роботі» можна припустити вплив дієслова [гарува́ти] «важко, без відпочинку працювати»;
р. [зага́ра] «меткий, завзятий хлопець, молодець»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

зага́рливець «старанна людина, ентузіаст»
зага́рливий «старанний, завзятий в роботі»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
gořeti (пор. запа́л, запальни́й від пали́ти) праслов’янська
зага́ра «меткий, завзятий хлопець, молодець» російська
з горі́ти ?
гарува́ти «важко, без відпочинку працювати» ?

розго́рити «роздобути з горем пополам»

похідне утворення від го́ре;
можливо, зазнало впливу з боку дієслова [гарува́ти] «працювати (без відпочинку)»;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
го́ре українська
гарува́ти «працювати (без відпочинку)» українська

уга́ра «відчайдушна людина, зірвиголова» (розм.)

похідне утворення від основи *гар «данина; взяття в неволю», від якої походять також бе́згар, га́рний, гарува́ти;
первісно могло мати значення «озброєні дружинники, які супроводили зібрану данину до давньоруських князів»;
р. [уга́р] «зірвиголова; буян», [у́гарь] «тс.», бр. [уга́р] «спритний, такий, у якого все горить у руках»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

уга́рний «завзятий»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
уга́р «спритний, такий, у якого все горить у руках» білоруська
уга́р «зірвиголова; буян» російська
у́гарь «тс.» російська
*гар «данина; взяття в неволю» українська
бе́згар українська
га́рний українська
гарува́ти українська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України