КОХАННЯ — ЧАСТОТА

Слово Абсолютна частота
кохання 18122
Словозміни
коханням 1471
коханні 1358
коханню 330
Підсумки
Сума 21281