ЧІЛЬНИЙ — ТЛУМАЧЕННЯ

ЧІ́ЛЬНИЙ

Який вважається центральним, найвиднішим; головний. Приклади
 • Бенкет ще ледве почався і йде якось мляво, видко, що гості мало знайомі межи собою і почуваються ніяково під увагою почесного триклінія чільної частини світлиці. (Леся Українка)
 • На чільному місці, де була колись церква, будується Будинок культури. (Іван Ле)
 • В кабінеті – суворий порядок, симетрія. На чільному місці – батьків портрет. (Я. Мамонтов)
 • Юлія Андріївна сиділа боком до чільного стола, за яким, наче в президії зборів, засідали медичні світила. (Л. Дмитерко)
зі сл. місце, перен. Важливий за своїм значенням; передовий. Приклади
 • В житті і духовному розвитку сучасної людини відіграють величезну роль різні ідеологічні фактори. Серед них чільне місце посідають мистецтво і література. (з наук. літ.)
 • Високою майстерністю відзначається робота Л. Химченка “Рубач металу” .. У творчості робітника чільне місце посідає також портретна різьба. (із журн.)
 • Емоційна лексика, слова з експресивними засобами словотвору займають у фольклорі чільне місце. (з наук. літ.)
перен. Який виділяється серед інших; видатний. Приклади
 • Щодо бойківського діалекту, то він також ще від 1848 р. досить виразно проблискує у творах тодішніх чільних галицьких письменників. (І. Франко)
 • [Хуса:] Найчільніший провінціал зрівнятися не може з тим, хто зоветься “римський громадянин”. (Леся Українка)
 • Приїхали також [до Одеси] і чільні діячі та керівники всеросійських громадських інституцій, промислових і торговельних об'єднань, земських союзів та союзів міст. (Ю. Смолич)
буд. Який становить передню частину будівлі. Приклади
 • Вздовж чільної і причілкової стін стояли лави, а на покуті – стіл. (з наук. літ.)
 • Традиційна українська хата мала троє вікон: напроти столу одне у чільній, а друге у причілковій стінах.., ще одне навпроти печі менших розмірів. (з наук. літ.)
Тлумачний словник української мови в 11-ти томах
Коментарі
Щоб додати коментар, увійдіть.