ЕНТРОПІЯ — ТЛУМАЧЕННЯ

ЕНТРОПІ́Я ї, ж.

фіз. Функція стану термодинамічної системи, яка характеризує розсіювання енергії, зумовлене перетворенням усіх її видів на теплову і рівномірним розподілом тепла між тілами. Приклади
  • У кожному малому (локальному) елементі системи ентропія – така сама функція локальних значень енергії, об'єму і концентрацій, як і в стані термодинамічної рівноваги. (з наук. літ.)
  • Зростання ентропії в будь-якому процесі триває не безмежно, а лише до певного максимального значення, характерного для даної системи. (з навч. літ.)
інформ. Міра неповноти, невизначеності знань. Приклади
  • У кібернетиці інформація – це все, що усуває невизначеність. Чим вища невизначеність у системі, тим більша її ентропія. (з наук. літ.)
  • Чим більша передбачуваність системи, тим менше значення інформаційної ентропії. (з навч. літ.)
спец. Міра невизначеності якого-небудь явища, процесу і т. ін. Приклади
  • Живі організми, на відміну від неживого тіла, здатні до впорядкування, утворення порядку із хаосу і тим самим до протидії зростанню ентропії. (з наук. літ.)
  • Поки що людство з його енергетичним і промисловим потенціалом лише прискорює процеси руйнування біосфери, знижує ступінь її організованості та підвищує ентропію. (із журн.)
вет., мед. Заворот повік усередину. Приклади
  • Є багато чудових собак із гарними складками навколо очей та масивною мордою і без жодних натяків на ентропію повік. (із журн.)
Коментарі
Щоб додати коментар, увійдіть.