ВИГЛЯД — СИНОНІМІЯ

ви́гляд сукупність зовнішніх ознак, особливостей кого-, чого-небудь

взір (рідко) зовнішній вигляд кого-, чого-небудь.
вид (рідко) вигляд, зовнішність.
узі́р (рідко) зовнішній вигляд кого-, чого-небудь.

ви́гляд (на + Зн.) те, що задумане - перев. заздалегідь

заті́я (розм.)
перспекти́ва (на + Зн.) плани, види на майбутнє; передбачення майбутнього.
план добре обдуманий, конкретний.
по́дум (рідко)
по́мисл (книжн.)
прое́кт приблизний, уявний.
проже́кт (ірон.) який не має точного обґрунтування.

ви́гляд (розм.) місцевість, що розкривається перед очима

вид частина місцевості, яку видно, можна бачити; краєвид.
краєви́д місцевість, що відкривається перед очима; пейзаж, ландшафт.
ландша́фт загальний вигляд місцевості; пейзаж.
пейза́ж загальний вигляд якоїсь місцевості, картина природи; краєвид.
перспекти́ва простір, який можна охопити оком; вид у далину.

вигляд (У ФР.)

форма <н. у формі кола>
Словник синонімів Караванського

вигляд

Словник синонімів Караванського

вигляд

Словник синонімів Караванського

вигляд

марка (ФР.)
привід <н. під маркою помочі>
Словник синонімів Караванського

вигляд

Словник синонімів Караванського

вигляд

подоба (людський)
<мн. оБРАЗИ>
Словник синонімів Караванського

вигляд

точка (погляду)
Словник чужослів Павла Штепи (1977)

вигляд

Словник чужослів Павла Штепи (1977)

вигляд

Словник чужослів Павла Штепи (1977)

вигляд

Словник чужослів Павла Штепи (1977)

вигляд

Словник чужослів Павла Штепи (1977)

вигляд

Мова – не калька: словник української мови

вигляди (г.)

Словник синонімів Караванського