ПОТЬМАРИТИСЯ — МОРФЕМІКА

потьма́ритися — по/тьм/а́р+и+ти+ся

по — префікс.
тьм — корінь.
ар — суфікс.
и — суфікс.
ти — суфікс.
ся — суфікс.
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.