ІНОДІ — ЕТИМОЛОГІЯ

і́ноді «часом»

псл. *inъ-g(ъ)dě, (*inъ-g(ъ)dy, *іпъg(ъ)da), утворене з займенника іnъ «один; інший» та формального елемента -g(ъ)dě (-g(ъ)dy, -g(ъ)da), який, очевидно, виник внаслідок контамінації двох часток – -gъ- (-ga-) і -dě (-dy, -da);
Фасмер (II 134) вбачає в -g(ъ)dy, -g(ъ)da узагальнене *k(ъ)da, заперечуючи, як і Славський, припущення (Schmidt KZ 32, 398; Meillet MSL 13, 29; ОЯ 377) про те, що -g(ъ)da є скороченою формою род. в. одн. від псл. godъ (укр. р. год);
українські форми без г є результатом фонетичного спрощення;
р. иногда́, [и́ногды́, инолды́], бр. [іно́гды], др. иногда «колись; одного разу; іншим разом», иногды «перед тим, колись», п. [inegdy, inedy] «іншим часом», ч. [hinedva] «колись, іншим разом», слц. inohda «іншим часом», схв. [инада] «колись», стсл. инъгда, иногда «тс.»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

и́ногді «тс.»
и́ноді
Етимологічні відповідники

Слово Мова
іно́гды білоруська
иногда «колись; одного разу; іншим разом» давньоруська
иногды «перед тим, колись» давньоруська
inegdy «іншим часом» польська
inedy «іншим часом» польська
*inъ-g(ъ)dě праслов’янська
*inъ-g(ъ)dy праслов’янська
*іпъg(ъ)da праслов’янська
іnъ праслов’янська
-g(ъ)dě (-g(ъ)dy праслов’янська
-g(ъ)da) праслов’янська
-gъ- (-ga-) праслов’янська
-dě (-dy, -da) праслов’янська
-g(ъ)dy праслов’янська
*k(ъ)da праслов’янська
-g(ъ)da праслов’янська
godъ (укр. р. год) праслов’янська
год російська
иногда́ російська
и́ногды́ російська
и́но́лды́ російська
инада «колись» сербохорватська
inohda «іншим часом» словацька
инъгда «тс.» старослов’янська
год українська
hinedva «колись, іншим разом» чеська


но́ді «іноді»

результат спрощення форми і́ноді (див.);
бр. [но́ды, но́йды] «тс.»;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
но́ды білоруська
но́йды «тс.» білоруська
і́ноді українська

о́ноді «недавно»

паралельне до і́ноді і до [о́ногди] складне утворення із займенникового вказівного компонента оно (псл. on-) і займенникової частки -ді (псл. -dě);
р. [оноде] (?), [оноды́] «днями, недавно», [онады́], бр. [ана́дысь, ано́дысь, анада́сь] «тс.», слц. [voňádi], схв. ст. onadi;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
ана́дысь білоруська
оноде (?) російська
onadi сербохорватська
voňádi словацька
оноды́ «днями, недавно» українська
онады́ українська
ано́дысь українська
анада́сь «тс.» українська
і́ноді (псл. on-)(псл. -dě) ?
о́ногди (псл. on-)(псл. -dě) ?
оно (псл. on-)(псл. -dě) ?
onadi ?

Джерело:
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.