ІНОДІ — ЕТИМОЛОГІЯ

но́ді «іноді»

результат спрощення форми і́ноді (див.)

Етимологічні відповідники

Слово Мова
і́ноді українська

о́ноді «недавно»

паралельне до і́ноді і до [о́ногди] складне утворення із займенникового вказівного компонента оно (псл. on-) і займенникової частки -ді (псл. -dě)

Етимологічні відповідники

Слово Мова
і́ноді (псл. on-)(псл. -dě) ?
о́ногди (псл. on-)(псл. -dě) ?
оно (псл. on-)(псл. -dě) ?

і́ноді «часом»

псл. *inъ-g(ъ)dě, (*inъ-g(ъ)dy, *іпъg(ъ)da), утворене з займенника іnъ «один; інший» та формального елемента -g(ъ)dě (-g(ъ)dy, -g(ъ)da), який, очевидно, виник внаслідок контамінації двох часток – -gъ- (-ga-) і -dě (-dy, -da)
Фасмер (II 134) вбачає в -g(ъ)dy, -g(ъ)da узагальнене *k(ъ)da, заперечуючи, як і Славський, припущення (Schmidt KZ 32, 398; Meillet MSL 13, 29; ОЯ 377) про те, що -g(ъ)da є скороченою формою род. в. одн. від псл. godъ (укр. р. год)
українські форми без г є результатом фонетичного спрощення

Фонетичні та словотвірні варіанти

и́ногді «тс.»
и́ноді

Етимологічні відповідники

Слово Мова
*inъ-g(ъ)dě праслов’янська
*inъ-g(ъ)dy праслов’янська
*іпъg(ъ)da праслов’янська
іnъ праслов’янська
-g(ъ)dě (-g(ъ)dy праслов’янська
-g(ъ)da) праслов’янська
-gъ- (-ga-) праслов’янська
-dě (-dy, -da) праслов’янська
-g(ъ)dy праслов’янська
*k(ъ)da праслов’янська
-g(ъ)da праслов’янська
godъ (укр. р. год) праслов’янська
год російська
год українська


Джерело:
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України