ЦІПЕНІТИ — ЕТИМОЛОГІЯ

ціпені́ти «заклякати, дубіти»

псл. cěpeněti, cěpъ «ціп, палиця»;
утворене від форми дієприкметника cěpenъjь від дієслова cěpti, cěpatі;
зіставляється з лит. kaīpti «хворіти»;
щодо розвитку значення пор. дубі́ти від дуб, р. околе́ть від кол тощо;
р. цепене́ть, ч. cepeněti, слц. cepeniet’, болг. вцепеня́вам се «цепенію, клякаю», слн. cepenåti, стсл. оцѣпенѣти;
Фонетичні та словотвірні варіанти

заціпені́лий
заці́плий «тс.»
зціпені́лий «задубілий»
зці́плий
плений
ці́пнути «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
вцепеня́вам се «цепенію, клякаю» болгарська
kaīpti «хворіти» литовська
cěpeněti праслов’янська
околе́ть від кол російська
цепене́ть російська
cepeniet' словацька
cepenåti словенська
оцѣпенѣти старослов’янська
cepeněti чеська
cěpъ «ціп, палиця» ?
cěpatі ?
дубі́ти від дуб ?

оцупі́ти «замерзнути»

очевидно, пов’язане з ціпені́ти «замерзати», ці́пити (про мороз) «бути сильним» (див.);
Фонетичні та словотвірні варіанти

очіпі́ти «застигнути, завмерти з переляку»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
ціпені́ти «замерзати» ?
ці́пити «бути сильним» (про мороз) ?
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України