УГОЛ — ЕТИМОЛОГІЯ

ву́го́л «ріг, кут»

псл. *ǫgъlъ, – споріднене з лат. angulus «кут», вірм. angiun «тс.», ав. angušta- «палець», дінд. áṅgam «кінцівка, частина тіла», aṅgúliḥ «палець», aṅgúriḥ «тс.»;
іє. *ang- «гнути»;
інший варіант основи – іє. *onk- «гнути, зігнутий», від якого походить дінд. ánčati «згинає», aṅkáḥ «вигин, закрут», ав. axnah «повід, уздечка», гр. ἀγκών «згин, суглоб, лікоть», ἀγκύλος «кривий», дангл. anga «гак для риби, колючка», двн. ango-, angul- «гачок», лат. ancus, uncus «викривлений», с. -цел. ѫкотъ «гак»;
р. у́гол, бр. ву́гал, др. угълъ, уголъ, п. węgieł, ч. úhel, слц. uhol, вл. nuhel, нл. [wugel], hugel, болг. ъ́гъл, схв. угао, слн. vógel, стсл. ѫгъль;
Фонетичні та словотвірні варіанти

вугла́стий
вугли́ «вид візерунка на великодніх крашанках»
вугло́ «кутовий зв’язок дерева в будівлі»
вуго́лля «роги (вулиць)»
вузлови́й
приу́гловатий
угла́стий
угли́на «кут»
у́гло «тс.»
углове́ць (тех.)
уго́л (заст.)
уго́льний
уго́льник
Етимологічні відповідники

Слово Мова
angušta- «палець» авестійська
axnah «повід, уздечка» авестійська
ву́гал білоруська
ъ́гъл болгарська
nuhel верхньолужицька
angiun «тс.» вірменська
ἀγκών «згин, суглоб, лікоть» грецька
anga «гак для риби, колючка» давньоанглійська
ango- давньоверхньонімецька
áṅgam «кінцівка, частина тіла» давньоіндійська
ánčati «згинає» давньоіндійська
угълъ давньоруська
*onk- «гнути, зігнутий» індоєвропейська
angulus «кут» латинська
ancus латинська
wugel нижньолужицька
hugel нижньолужицька
węgieł польська
*ǫgъlъ праслов’янська
у́гол російська
угао сербохорватська
uhol словацька
vógel словенська
ѫгъль старослов’янська
уголъ українська
úhel чеська
aṅgúliḥ «палець» ?
aṅgúriḥ «тс.» ?
*ang- «гнути» ?
aṅkáḥ «вигин, закрут» ?
ἀγκύλος «кривий» ?
angul- «гачок» ?
uncus «викривлений» ?
ѫкотъ «гак» ?
ѫкотъ «гак» ?

су́гловок «ріжок, ріг у скрині»

очевидно, пов’язане з [у́гол] «ріг, кут», [ву́го́л] «тс.» (див.);
Етимологічні відповідники

Слово Мова
у́гол «ріг, кут» ?
ву́го́л «тс.» ?

углове́ць «павук, Tegenaria» (зоол.)

похідне утворення від [у́гол] «куток»;
назва є частковою калькою нім. Winkelspinne, складної назви з іменників Winkel «куток» і Spinne «павук»;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
Winkelspinne німецька
Winkel «куток» німецька
Spinne «павук» німецька
у́гол «куток» українська

уго́ловок «лісовий клин»

очевидно, похідне утворення від [у́гол] «тс.» тж;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
у́гол «тс.» українська

у́личі «стародавнє східнослов’янське плем’я, яке жило в пониззі Дніпра, Побужжі й на берегах Чорного моря» (мн.)

достовірної етимології не має;
на думку Трубачова, первісною є назва угличі, від др. у́гол «кут», оскільки ці племена жили у вигині Дніпра (пор. також Угол – давня назва річки Орелі);
Хабургаєв вважає давнішою назву уличи, основа якої, можливо, походить від назви етнічного суперстрату, який нашарувався на слов’янське населення даного регіону (південніше Росі);
р. у́личи, у́гличи, бр. у́лічы;
Фонетичні та словотвірні варіанти

у́гличі «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
у́лічы білоруська
у́гол «кут» давньоруська
у́личи російська
у́гличи російська
угличі українська
уличи українська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України