ТУТЕШНІЙ — ЕТИМОЛОГІЯ

тамте́шній

очевидно, результат видозміни форми та́мо́шній, зумовленої впливом туте́шній (від тут);
пор. п. tamtejszy «тамтешній», tutejszy «тутешній»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

тамте́йший «тамтешній»
тамто́чний
тамту́ський «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
tamtejszy «тамтешній» польська
tutejszy «тутешній» польська
та́мо́шній українська
туте́шній (від тут) українська
тут українська

тут «у цьому місці; у цей момент; [сюди, ось Г; зараз, негайно Нед]»

псл. tu-to «тут», утворене з прислівника tu «тс.», ускладненого вказівним займенником to (tъ);
діалектні форми є похідними від праслов’янської або запозиченими із сусідніх слов’янських;
р. тут, [ту́та, ту́то, тутова], бр. тут, [ту́та, ту́тай, ту́ты], др. туто «тут», тутъ, п. tuta, tutaj, ч. слц. tuto, схв. [тут, туте, тутена, туту] «тс.»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

ту́та «тут»
ту́тай
тута́йший «тутешній»
ту́така
тута́р «тутешній, місцевий житель»
туте́йший
туте́йшій
туте́йшний
туте́йшній
ту́тека
ту́тень
ту́тенька
ту́теньки
тутеньший
туте́ский
туте́ський
ту́течка
ту́течки
туте́шний
туте́шній
ту́ти
ту́тика
ту́тиньки
тути́чний
ту́тка
ту́тки
ту́тки́ва
ту́тківа
ту́то
туто́к
ту́тоньки «тс.»
туто́шний
ту́тошній «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
тут білоруська
ту́та білоруська
ту́тай білоруська
ту́ты білоруська
туто «тут» давньоруська
тутъ давньоруська
tuta польська
tutaj польська
tu-to «тут» праслов’янська
tu «тс.» праслов’янська
to праслов’янська
праслов’янська
тут російська
ту́та російська
ту́то російська
тутова російська
тут сербохорватська
туте сербохорватська
тутена сербохорватська
туту «тс.» сербохорватська
tuto словацька
tuto чеська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України