ТЛУМАЧИТИ — ЕТИМОЛОГІЯ

тлума́ч

запозичене з польської мови;
п. tłumacz «тлумач», tłumaczyć «тлумачити» відповідає укр. товма́ч, товма́чити;
бр. тлума́ч «тлумач», тлума́чыць «тлумачити»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

тлума́чити
тлума́чний
Етимологічні відповідники

Слово Мова
тлума́ч «тлумач» білоруська
тлума́чыць «тлумачити» білоруська
tłumacz «тлумач» польська
tłumaczyć «тлумачити» польська
товма́ч українська
товма́чити українська

клумакува́тий «тямущий»

неясне;
можливо, результат зближення тлума́чити з клума́к «клунок», [тлума́к\ «тс.»;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
тлума́чити «клунок» українська
тлума́к «тс.» українська
клума́к українська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України