СІНИ — ЕТИМОЛОГІЯ

сі́ни

менш переконливе зіставлення (Machek ESJČ 543) з гр. ϰτοίνᾱ «оселя»;
може бути пов’язане з тінь, стіна́ (іє. *ts-›*s- :*st- : *t-);
іє. *sk῀аi-/sk῀ǝi-/sk῀ī-;
споріднене з лтс. sejs «тінь», дінд. chāyā́ «тінь, блиск», перс. sāya «тінь, захист», гр. σϰιᾱʹ «тінь», σϰηνή «намет», σϰιερός «тінистий»;
псл. sěnь;
р. се́ни, бр. се́нцы, др. сѣни, п. sień, [sieni], ч. síň «зал», ст. sieň «сіни, зал», слц. sieň «тс.», болг. ся́нка «тінь», м. сеница «альтанка; (заст.) намет», схв. се̏ница «альтанка», се̑нка «тінь», слн. sénca «тінь», стсл. сѣнь «тінь; намет»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

засі́нок «загорода в сінях»
пере́дсінок
підсі́ння «ґанок з піддашком; [рундук для продажу товарів]»
при́сінець «присінки»
присіне́шний «належний до присінків»
присіне́шня «передпокій»
при́сі́нки
присі́ння «присінки»
при́сі́нок
сіне́шній
сі́нки
сінни́й «сінешній»
сі́нній
сіняни́й «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
се́нцы білоруська
ся́нка «тінь» болгарська
ϰτοίνᾱ «оселя» грецька
σϰιᾱʹ «тінь» грецька
chāyā́ «тінь, блиск» давньоіндійська
сѣни давньоруська
*sk῀аi-/sk῀ǝi-/sk῀ī- індоєвропейська
sejs «тінь» латиська
сеница «альтанка; (заст.) намет» македонська
sāya «тінь, захист» перська
sień польська
sěnь праслов’янська
се́ни російська
ница «альтанка» сербохорватська
sieň «тс.» словацька
sénca «тінь» словенська
сѣнь «тінь; намет» старослов’янська
sieni українська
нка «тінь» українська
síň «зал» чеська
тінь ?
стіна́ (іє. *ts-›*s- :*st- : *t-) ?
σϰηνή «намет» ?
σϰιερός «тінистий» ?
sieň «сіни, зал» ?

осіни́ти «зробити рукою знак хреста над кимсь, чимсь; похрестити; благословити; освітлити, осяяти»

запозичення з церковнослов’янської мови;
цсл. стсл. осѣнити «похрестити», як і м. засени «затінить», схв. о̀сенити «затінити», слн. osénčiti «тс.», утворене від іменника сѣнь (псл. sěnь) «тінь, захисток, пристановище», спорідненого з укр. сі́ни;
р. осени́ть, бр. асяні́ць, др. осѣнити, болг. осеня́вам;
Фонетичні та словотвірні варіанти

осіня́ти
Етимологічні відповідники

Слово Мова
асяні́ць білоруська
осеня́вам болгарська
осѣнити давньоруська
засени «затінить» македонська
осени́ть російська
о̀сенити «затінити» сербохорватська
osénčiti «тс.» словенська
осѣнити «похрестити» старослов’янська
сі́ни українська
осѣнити «похрестити» церковнослов’янська
sěnь «тінь, захисток, пристановище» ?

сине́та «темний ліс»

можливий також зв’язок із сі́ни, псл. sěnь «тінь», р. сень «тс.»;
можливо, пов’язане із си́ній у давнішому значенні «темний»;
неясне;
Фонетичні та словотвірні варіанти

сіне́та «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
sěnь «тінь» праслов’янська
сень «тс.» російська
сі́ни українська
си́ній «темний» українська

сінь «дашок у вівтарі над престолом»

запозичення зі старослов’янської мови;
стсл. сѣнь «тінь» споріднене з укр. сі́ни;
Фонетичні та словотвірні варіанти

осіни́ти
сѣнь «тінь» (1627)
Етимологічні відповідники

Слово Мова
сѣнь «тінь» старослов’янська
сі́ни українська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.