РУБІН — ЕТИМОЛОГІЯ

рубі́н «коштовний камінь червоного кольору»

запозичення з німецької мови;
н. Rubín походить від слат. rubīnus «тс.», пов’язаного з лат. rubeus, ruber «червоний», спорідненим з псл. rudъ, укр. руди́й;
р. болг. руби́н, бр. рубі́н, п. вл. rubin, ч. слц. слн. rubín, м. рубин, схв. ру̀бӣн;
Фонетичні та словотвірні варіанти

ру́бин
рубино́вий
рубі́новий
Етимологічні відповідники

Слово Мова
рубі́н білоруська
руби́н болгарська
rubin верхньолужицька
rubeus латинська
ruber «червоний» латинська
рубин македонська
Rubín німецька
rubin польська
rudъ праслов’янська
руби́н російська
ру̀бӣн сербохорватська
rubīnus «тс.» середньолатинська
rubín словацька
rubín словенська
руди́й українська
rubín чеська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України