ПРИНАЙМНІ — ЕТИМОЛОГІЯ

прина́ймні

запозичення з польської мови;
п. przynajmniej «принаймні» складається з прийменника przy «при» та прислівника najmniej «найменш», утвореного за допомогою префікса naj- «най-» від mniej «менш», спорідненого з укр. ме́нший;
бр. [прына́ймней, прына́мні, прына́мней], ч. заст. přinejméně, слц. prinajmenej, prinajmenšom;
Фонетичні та словотвірні варіанти

прина́ймі
прина́ймній
принаме́ні
прина́мні
принамнѣй (1646)
Етимологічні відповідники

Слово Мова
прына́ймней білоруська
прына́мні білоруська
прына́мней білоруська
przynajmniej «принаймні» польська
przy «при» польська
najmniej «найменш» польська
mniej «менш» польська
prinajmenej словацька
prinajmenšom словацька
ме́нший українська

прейма «принаймні»

неясне;
можливо, результат видозміни слова прина́ймні;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
прина́ймні ?
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України