ПРАЗНИК — ЕТИМОЛОГІЯ

пра́зник «свято УРС; [храмовий день Нед]»

запозичення зі старослов’янської мови;
стсл. праздьникъ «свято» є похідним від прикметника праздьнъ «порожній» у словосполученні праздьнь дьнь «свято», букв. «порожній (тобто вільний від роботи) день»;
р. пра́здник, бр. [пра́зьнік], др. праздьникъ, п. [prazdnik] «свято; храмовий день у православній церкві», [praźnik, praznyk] «тс.», болг. м. пра́зник «свято», схв. пра̑знӣк, слн. práznik «тс.»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

попра́здник «перший день після свята»
попразе́н
попра́зниця
попра́зни́че «тс.»
пра́зний «марний; бездіяльний, ледачий Нед; святковий»
празнико́ве «святковий подарунок»
празнико́вий «святковий; пов’язаний із храмовим днем»
празнико́ві «гості з іншого села в храмовий день» (Ме)
празникува́ти «святкувати; нічого не робити; [гостювати на храмовому святі (Ме)]»
пра́зни́чний «тс.»
пра́знувати «святкувати»
спразни́ти «провести день по-святковому»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
пра́зьнік білоруська
пра́зник «свято» болгарська
праздьникъ давньоруська
пра́зник «свято» македонська
prazdnik «свято; храмовий день у православній церкві» польська
praźnik «тс.» польська
praznyk «тс.» польська
пра́здник російська
пра̑знӣк сербохорватська
práznik «тс.» словенська
праздьникъ «свято» старослов’янська
праздьнъ «порожній» старослов’янська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України