ПЕЛЕНА — ЕТИМОЛОГІЯ

пе́ле́на́ «покривало, поділ; суцільний покрив»

припускається (Machek ESJČ 55, 458; Мартынов Sl. Wortst. 62–63) давній паралелізм псл. pel(e)nа i *bolna «оболонка» (іє. *pel-: *bhol-n-);
іє. *pel- «шкіра»;
споріднене з лат. pellis (‹ *pelnis) «шкіра», гр. πέλμα «підошва», двн. fel «хутро, шкура; шкіра», англ. fell «тс.», дангл. filmen «шкірка, крайня плоть», лит. plėnė˜ «шкірка, перетинка»;
псл. *pelna, pelena;
р. болг. пелена́, бр. пял¸нка, др. пелена, ч. plena «пелена, пелюшка; мозкова оболонка», слц. plena «хустка; мозкова оболонка», полаб. pilenka «пелюшка», м. пелена «пелюшка, пелена», схв. пе̏лена «пелюшка», слн. pleníca «пелюшка, пелена», стсл. пелена;
Фонетичні та словотвірні варіанти

впелени́тися «проникнути»
опелі́нок «дитина в пелюшках»
пелена́ти «сповивати»
пеле́ник «дитина в пелюшках; білоручка»
пелени́тися «ніжитися»
пелени́ця «білорука»
пеле́нка «пелюшка»
пеленко́вий
пеленува́ти «тс.»
пеленя́ «дитина в пелюшках»
пелі́нка «пелюшка»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
fell «тс.» англійська
пялёнка білоруська
пелена́ болгарська
πέλμα «підошва» грецька
filmen «шкірка, крайня плоть» давньоанглійська
fel «хутро, шкура; шкіра» давньоверхньонімецька
пелена давньоруська
*pel-: індоєвропейська
*pel-: індоєвропейська
*bhol-n- індоєвропейська
*pel- «шкіра» індоєвропейська
pellis «шкіра» (‹ *pelnis) латинська
plėnė˜ «шкірка, перетинка» литовська
пелена «пелюшка, пелена» македонська
pilenka «пелюшка» полабська
pel(e)nа «оболонка» (іє. *pel-: *bhol-n-) праслов’янська
*bolna праслов’янська
*bolna праслов’янська
*bolna праслов’янська
*bolna праслов’янська
*bolna праслов’янська
*pelna праслов’янська
pelena праслов’янська
пелена́ російська
пе̏лена «пелюшка» сербохорватська
plena «хустка; мозкова оболонка» словацька
pleníca «пелюшка, пелена» словенська
пелена старослов’янська
plena «пелена, пелюшка; мозкова оболонка» чеська

фель «хутро»

запозичення з німецької мови;
нвн. Fell (двн. свн. vёl) «тс.» споріднене з англ. fell, дісл. fjall, гот. fill, лат. реllіs, гр. πέλμα, лит. рlėvė˜ «плівка, оболонка», псл. *pelna, укр. пелена́;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
fell англійська
fill готська
πέλμα грецька
vёl давньоверхньонімецька
fjall давньоісландська
реllіs латинська
рlėvė˜ «плівка, оболонка» литовська
Fell «тс.» (двн. свн. vёl) нововерхньонімецька
*pelna праслов’янська
vёl середньоверхньнімецька
пелена́ українська

фільм

англ. film «фільм, плівка, оболонка» походить від дангл. filmen «плівка», пов’язаного з дангл. fell «шкіра», спорідненим з дісл. fell, fjall «тс.», двн. fel, нвн. Fell «шкіра, хутро», лат. pellis (‹ *pelnis) «шкіра, пергамент», псл. *pelna, укр. пелена́;
запозичення з англійської мови;
р. фильм, бр. фільм, п. ч. слц. вл. film, болг. м. филм, схв. фи̏лм, слн. fílm;
Фонетичні та словотвірні варіанти

фільма́р «кінофахівець, кіномеханік»
фільмува́ти
Етимологічні відповідники

Слово Мова
film «фільм, плівка, оболонка» англійська
фільм білоруська
филм болгарська
film верхньолужицька
filmen «плівка» давньоанглійська
fell «шкіра» давньоанглійська
fel давньоверхньонімецька
fell давньоісландська
fjall «тс.» давньоісландська
pellis «шкіра, пергамент» (‹ *pelnis) латинська
филм македонська
Fell «шкіра, хутро» нововерхньонімецька
film польська
фильм російська
фи̏лм сербохорватська
film словацька
fílm словенська
пелена́ українська
film чеська
*pelna ?

паліати́в «засіб, що тимчасово полегшує хворобу, але не виліковує її»

запозичення із західноєвропейських мов;
н. Palliatív, фр. palliatif, англ. paliative «тс.» утворені від лат. palliātus «прикритий, одягнений у плащ», похідного від pallium «плащ, пальто», пов’язаного з palla «довгий верхній одяг римських жінок», етимологія якого непевна;
можливо, споріднене з псл. pelena, укр. пелена́ (Persson Beitr. 225);
р. паллиати́в, бр. паліяты́ў, п. paliatyw, ч. paliativum, слц. palіatívum, болг. палиати́в, м. палиjатив, схв. па̏лиjатūв, палиjàтūв, слн. paliatív;
Фонетичні та словотвірні варіанти

паліати́вний
Етимологічні відповідники

Слово Мова
paliative «тс.» англійська
паліяты́ў білоруська
палиати́в болгарська
palliātus «прикритий, одягнений у плащ» латинська
pallium «плащ, пальто» латинська
palla «довгий верхній одяг римських жінок» латинська
палиjатив македонська
Palliatív німецька
paliatyw польська
pelena праслов’янська
паллиати́в російська
па̏лиjатūв сербохорватська
палиjàтūв сербохорватська
palіatívum словацька
paliatív словенська
пелена́ українська
palliatif французька
paliativum чеська

пела́гра «хронічна хвороба, викликана авітамінозом» (мед.)

іт. pellagra «тс.» утворено з основ лат. pellis «шкіра», спорідненого з дангл. fell «хутро, шкура; шкіра», двн. fel «тс.», гр. πέλμα «підошва», стсл. пелена, укр. пе́ле́на́, та гр. ἄγρα «хапання; полювання, лови», пов’язаного з ἀγρέω «ловлю, захоплюю», спорідненим з дірл. ār (*agrā) «перемагати», вал. aer «бій, боротьба», дкорн. hair «лихо, нещастя»;
запозичення з італійської мови;
р. пелла́гра, п. ч. слц. pelagra, болг. пела́гра, схв. пèлагра, слн. pélagra;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
пела́гра болгарська
aer «бій, боротьба» валлійська
πέλμα «підошва» грецька
ἄγρα «хапання; полювання, лови» грецька
ἀγρέω «ловлю, захоплюю» грецька
fell «хутро, шкура; шкіра» давньоанглійська
fel «тс.» давньоверхньонімецька
ār «перемагати» (*agrā) давньоірландська
hair «лихо, нещастя» давньокорнська
pellagra «тс.» італійська
pellis «шкіра» латинська
pelagra польська
пелла́гра російська
пèлагра сербохорватська
pelagra словацька
pélagra словенська
пелена старослов’янська
пе́ле́на́ українська
pelagra чеська

пе́лька «рот, глотка; [шлунок Ва]»

пов’язується також (Толстой Этимология 1967, 145–157) з [пе́лька] «ополонка», запозиченим з балтійських мов;
загальноприйнятої етимології не має;
пов’язується (Фасмер ІІІ 230; Преобр. ІІ 35) з пелена́ (у такому разі за первісне значення слід визнати «частина одягу біля горла»);
р. [пе́лька] «частина одягу на грудях та біля горла», бр. [пе́лькі] «груди»;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
пе́лькі «груди» білоруська
пе́лька «частина одягу на грудях та біля горла» російська
пе́лька «ополонка» українська
пелена́ (у такому разі за первісне значення слід визнати «частина одягу біля горла») українська

плед «покривало, яке використовують як хустку або ковдру»

запозичення з англійської мови;
англ. plaid «шотландський плед, вживаний замість плаща; (про тканину) шотландка» виводиться від шотл. plaid(e) «шерстяна ковдра», що, очевидно, є скороченою формою іменника peallaid «бараняча, овеча шкіра», пов’язаного з peall «шкіра, шкура», що походить від лат. pеllis «тс., хутро», *pelnis «тс.», спорідненого з гр. πέλμα «підошва (ноги, взуття)», лит. plėvė˜ «перетинка, пліва; оболонка», псл. *pel(e)na «пелена», укр. пелена́;
р. бр. болг. плед, п. pled, ч. слц. слн. pléd, схв. плȇд;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
plaid «шотландський плед, вживаний замість плаща; (про тканину) шотландка» англійська
плед білоруська
плед болгарська
πέλμα «підошва (ноги, взуття)» грецька
pеllis «тс., хутро» латинська
*pelnis «тс.» латинська
plėvė˜ «перетинка, пліва; оболонка» литовська
pled польська
*pel(e)na «пелена» праслов’янська
плед російська
плȇд сербохорватська
pléd словацька
pléd словенська
пелена́ українська
pléd чеська
plaid(e) «шерстяна ковдра» шотландська
peallaid «бараняча, овеча шкіра» шотландська
peall «шкіра, шкура» шотландська

пліва́ «тонка оболонка тваринного або рослинного організму»

псл. plěva;
споріднене з лит. plėvė˜ «перетинка, пліва, оболонка», plėvẽlė «плівка», лтс. plêve «пліва», з якими пов’язане також лит. plėnė˜ «тонка оболонка, райдужна оболонка», укр. пе́ле́на́;
р. плева́, бр. пле́ўка, плява́, слнц. [plìeva] «райдужна оболонка (ока)», полаб. plevo «плівка на яйці», слн. [plẹ́va] «повіка»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

плі́вка «тонка оболонка; тонкий покрив, шар; стрічка (кіно-, фото-)»
плівки́ «повіки» (мн.)
плі́вчастий
плюва́ «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
пле́ўка білоруська
плява́ білоруська
plêve «пліва» латиська
plėvė˜ «перетинка, пліва, оболонка» литовська
plėvẽlė «плівка» литовська
plėnė˜ «тонка оболонка, райдужна оболонка» литовська
plevo «плівка на яйці» полабська
plěva праслов’янська
плева́ російська
plẹ́va «повіка» словенська
plìeva «райдужна оболонка (ока)» словінцький
пе́ле́на́ українська

шуства́л «шкіряний фартух»

запозичення з німецької мови (польське посередництво необов’язкове);
н. Schurzfell «шкіряний фартух» є складним словом, утвореним із компонентів Schurz «фартух», спорідненого із свн. schurz «вкорочений одяг, фартух», двн. scurz «короткий» (первісно «врізаний»), дангл. scort, англ. short «тс.», укр. [о́ска́рд] «кайло, молот із гостряком», і Fell (‹ двн. vëll) «шкіра; шкура; шерсть», спорідненого з дангл. fëll, англ. fell, дісл. fjall, гот. fill, лат. pellis «шкіра», гр. πέλλα «тс.», πέλμα «підошва ноги», укр. пе́ле́на́;
п. [szustfal, szorsfal, szurcfał, szorstfal] «фартух; запаска», [susfał, suswał, szuszwał, szusfał, susfoł], suszwał «шкіряний фартух (у металургів, ковалів тощо)»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

шуствалъ «шкіряний фартух» (XVIII ст.)
шуства́ль «фартух шевця»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
short «тс.» англійська
fell англійська
fill готська
πέλλα «тс.» грецька
πέλμα «підошва ноги» грецька
scort давньоанглійська
fëll давньоанглійська
scurz «короткий» (первісно «врізаний») давньоверхньонімецька
vëll «шкіра; шкура; шерсть» давньоверхньонімецька
fjall давньоісландська
pellis «шкіра» латинська
Schurzfell «шкіряний фартух» німецька
Schurz «фартух» німецька
Fell німецька
szustfal «фартух; запаска» польська
szorsfal «фартух; запаска» польська
szurcfał «фартух; запаска» польська
szorstfal «фартух; запаска» польська
susfał «шкіряний фартух (у металургів, ковалів тощо)» польська
suswał «шкіряний фартух (у металургів, ковалів тощо)» польська
szuszwał «шкіряний фартух (у металургів, ковалів тощо)» польська
szusfał «шкіряний фартух (у металургів, ковалів тощо)» польська
susfoł «шкіряний фартух (у металургів, ковалів тощо)» польська
suszwał «шкіряний фартух (у металургів, ковалів тощо)» польська
schurz «вкорочений одяг, фартух» середньоверхньнімецька
о́ска́рд «кайло, молот із гостряком» українська
пе́ле́на́ українська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.