ОДР — ЕТИМОЛОГІЯ

одр «ліжко, постіль»

псл. odrъ, можливо, споріднене з *dervo, drъva як форма з початковим значенням «настил нав-круги дерева» (Ильинский ЖМНП 1904, квітень, 382);
може бути також спорідненим з дангл. eodor «загорода, тин, житло», дісл. jaðarr, joðurr «край», двн. etar, свн. etter «паркан, край, обгороджене поле», гр. ὄστριμον «стійло, хлів», в основі яких лежить іє. *edh- «городити; частокіл» (Holthausen AeWb. 91; Bezzenberger BB 27, 144; Uhlenbeck PBrB 26, 295; Meringer IF 18, 256–257; Torp 24; Pedersen Kelt. Gr. I 178; Jóhannesson 54);
існує думка про зв’язок слова з деру́, дра́ти (Jagić AfSlPh 24, 581; Соболевский ЖМНП 1904, березень, 180; 1914, серпень, 365; Брандт РФВ 23, 95);
при цьому розвиток семантики слова залишається нез’ясованим;
непереконливе припущення (Machek Slavia 18, 73) про походження одр від *vodrъ «сушарня», нібито пов’язаного з ǫditi, vędnǫti, vedro, спорідненими з укр. ве́дро, в’я́нути;
р. одр «ліжко, ложе, постіль; піл; поміст (западня) у лісі на ведмедя», [одёр] «тс.», [одри́на] «хлів, сінник», [о́дрина] «спальня», бр. [адры́на] «сінник», [адзёр] «пристосування, на якому сушать вику, горох», др. одръ «ліжко, постіль; лавка; спальня», одрина «хлів (?), сінник (?); хата», п. odryna «приміщення для сіна», ч. odr «стовп, остов; альтанка», [vodr] «горище в повітці», слц. vodôr «клуня», болг. о́дър «поміст, ложе; віконниця», м. одар «дерев’яна лежанка», схв. о̀дар «ложе, поміст», слн. óder «настил, сінник», стсл. одръ «ложе, постіль; труна»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

одри́на «тс.; спальня або кімната взагалі Ж, Пі; приміщення для воза, саней, сіна ЛексПол»
одри́ня «ліжко, постіль»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
адры́на «сінник» білоруська
о́дър «поміст, ложе; віконниця» болгарська
ὄστριμον «стійло, хлів» грецька
eodor «загорода, тин, житло» давньоанглійська
etar давньоверхньонімецька
jaðarr давньоісландська
одръ «ліжко, постіль; лавка; спальня» давньоруська
*edh- «городити; частокіл» індоєвропейська
одар «дерев’яна лежанка» македонська
odryna «приміщення для сіна» польська
odrъ праслов’янська
одр «ліжко, ложе, постіль; піл; поміст (западня) у лісі на ведмедя» російська
о̀дар «ложе, поміст» сербохорватська
etter «паркан, край, обгороджене поле» середньоверхньнімецька
vodôr «клуня» словацька
óder «настил, сінник» словенська
одръ «ложе, постіль; труна» старослов’янська
ве́дро українська
одёр «тс.» українська
одри́на «хлів, сінник» українська
о́дрина «спальня» українська
адзёр «пристосування, на якому сушать вику, горох» українська
одрина «хлів (?), сінник (?); хата» українська
vodr «горище в повітці» українська
odr «стовп, остов; альтанка» чеська
*dervo ?
значенням «настил нав-круги дерева» ?
joðurr «край» ?
деру́ ?
дра́ти ?
одр «сушарня» ?
vędnǫti ?
vedro ?
в'я́нути ?
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України