НЕТРІ — ЕТИМОЛОГІЯ

не́трі

очевидно, псл. [*netьra], утворене з частки ne «не» і основи дієслова *terti (türǫ) «терти»;
первісно означало «непроторована (непрохідна) лісова гущавина»;
необґрунтоване припущення (Соболевский Bull. Acad. des Sc. de St. Ptbourg 1911, 1054) про запозичення з литовської мови (лит. néndrė (бот.) «очерет»), як і гіпотеза (Ильинский Изв. по рус. яз. и л-ре ІІ 366) про зв’язок з гр. νητρνο «прядка»;
р. [не́тря] «ділянка лісу, заповідний ліс, заповідник», бр. не́тры «надра; нетрі»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

на́дро «тс.»
не́тра «тс.; лісова ущелина, провалля»
не́трища «нетрі»
не́тро «нетрі»
не́тря «тс.»
не́тряний
Етимологічні відповідники

Слово Мова
не́тры «надра; нетрі» білоруська
νητρον «прядка» грецька
néndrė литовська
*netьra праслов’янська
*terti «терти» (türǫ) праслов’янська
türǫ праслов’янська
не́тря «ділянка лісу, заповідний ліс, заповідник» російська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України