НАРИС — ЕТИМОЛОГІЯ

на́рис «невеликий твір художньої прози; стислий опис, ескіз; (заст.) риска, накреслена лінія»

запозичення з чеської або польської мови;
ч. nárys «накреслення, ескіз, намітка; виклад справи в головних рисах», п. narys «накреслена лінія, ескіз, план» є похідними від дієслів ч. narýsovat, п. narysować «нарисувати», утворених за допомогою префікса na- від дієслів ч. rýsovat, п. rysować «рисувати»;
значення «літературний твір», відповідне до р. о́черк, нім. Abris, було пов’язане з цим словом в українській мові пізніше;
бр. на́рыс;
Фонетичні та словотвірні варіанти

нарисо́вець
Етимологічні відповідники

Слово Мова
на́рыс білоруська
Abris німецька
narys «накреслена лінія, ескіз, план» польська
narysować «нарисувати» польська
rysować «рисувати» польська
о́черк російська
nárys «накреслення, ескіз, намітка; виклад справи в головних рисах» чеська
narýsovat чеська
rýsovat чеська
na- ?
значення «літературний твір» ?
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України