ЛАСТІВКА — ЕТИМОЛОГІЯ

ла́стівка «Hirundo L.» (орн.)

псл. lasta, lastovica, lastavica, очевидно, як і lasica «ласиця», пов’язане з lasъ «темний з білим черевом чи грудьми», за характером забарвлення майже всіх видів ластівок (Птицы СССР 402 – 405);
менш обґрунтовані припущення про спорідненість з ла́ска, ла́ститися, зумовлену нібито тим, що ластівка завжди була одним з найулюбленіших птахів у слов’ян (Фасмер – Трубачев II 463; Трубачев ЭИРЯ II 29 – 32; ЭССЯ 14, 42 – 43), з лит. lakstýti «літати», lakstùs «швидкий, прудкий», лтс. lakstît «стрибати, бігати вперед і назад» (Фасмер II 463; Преобр. І 436; Горяев 182; Sławski І 514; Младенов 271; Bern. I 692; Mikl. EW 161; Fraenkel ZfSlPh 11, 45 – 47), з ірл. los «хвіст», кімр. llost, брет. lost «тс.» (Rozwadowski Rozprawy 25, 4 – 11), як і виведення від звуконаслідувального *last- (glast-, hlast-, chlast-) «стук, хлоп» (Machek ZfSlPh 20, 35; Holub – Lyer 509; Schuster-Šewc 763 – 764; Lětopis 23/2, 143 – 147) або пов’язання з lapotati «швидко говорити» (Machek ESJČ 694);
р. ла́сточка, заст. ла́стовица, [ла́стица, ла́стка, ла́ствица, ла́стовка, ла́стушка], бр. ла́стаўка, др. ластовица, р.-цсл. ластɤна «вид ластівки», ластɤнъ «тс.», п. [lastówka, lasztówka, łastawka, łastówka, łasztówka] (з ч., укр., бр.), ч. [laštovice, laštovka], vlaštovka, слц. lastovica, вл. łastojca, łastojčka, полаб. lostövéica, болг. ла́стовица, ла́ставица, м. ластовица, схв. лáста, лáставица, лȁстовица, слн. lástovica, lástovka, стсл. ластовица;
Фонетичні та словотвірні варіанти

гла́стівка
ласо́чка
ла́стичка
ластів'я́
ластів'я́ний
ластів'я́чий
ластівеня́
ластівча́ний
ластівча́чий
ластовеня́
ластови́ний
ластови́ця
ластовка
ла́сточка «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
ла́стаўка білоруська
ла́стовица болгарська
ла́ставица болгарська
lost «тс.» бретонська
łastojca верхньолужицька
łastojčka верхньолужицька
ластовица давньоруська
los «хвіст» ірландська
llost кімрська
lakstît «стрибати, бігати вперед і назад» латиська
lakstýti «літати» литовська
lakstùs «швидкий, прудкий» литовська
ластовица македонська
lostövéica полабська
lastówka (з ч., укр., бр.) польська
lasztówka (з ч., укр., бр.) польська
łastawka (з ч., укр., бр.) польська
łastówka (з ч., укр., бр.) польська
łasztówka (з ч., укр., бр.) польська
lasta праслов’янська
lastovica праслов’янська
lastavica праслов’янська
lasica «ласиця» праслов’янська
lasъ «темний з білим черевом чи грудьми» праслов’янська
*last- «стук, хлоп» (glast-, hlast-, chlast-)(Machek ZfSlPh 20, 35; Holub -- Lyer 509; Schuster-Šewc 763 -- 764; Lětopis 23/2, 143 -- 147) праслов’янська
lapotati «швидко говорити» праслов’янська
glast- праслов’янська
hlast- праслов’янська
chlast- праслов’янська
ла́сточка російська
ла́стовица (заст.) російська
ла́стица російська
ла́стка російська
ла́ствица російська
ла́стовка російська
ла́стушка російська
ластɤна «вид ластівки» русько-церковнослов’янська
ластɤнъ «тс.» русько-церковнослов’янська
лáста сербохорватська
лȁставица сербохорватська
лȁстовица сербохорватська
lastovica словацька
lástovica словенська
lástovka словенська
ластовица старослов’янська
ла́ска українська
ла́ститися українська
laštovice чеська
laštovka чеська
vlaštovka чеська

ла́стівка «вставка в одязі під пахвами»

можливо, як і назва птаха ла́стівка, походить від псл. Іasъ «темний з білою плямою (латкою) під черевом чи грудьми»;
зіставляється також (Горяев 182; ЭССЯ 14,4 2) з ла́тка, лата́ти ( пор. укр. болг. [латица] «ластка», м. латица, схв. лàтица «тс.»);
не зовсім ясне;
р. [ла́ста], ла́стовица, ла́стовка, бр. [ла́стаўка, ла́стка] «тс.»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

ла́стка
ластови́ця «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
ла́стаўка білоруська
ла́стка «тс.» білоруська
латица болгарська
латица болгарська
латица болгарська
латица македонська
латица македонська
Іasъ «темний з білою плямою (латкою) під черевом чи грудьми» праслов’янська
ла́ста російська
ла́стовица російська
ла́стовка російська
лàтица сербохорватська
ла́стівка українська
ла́тка українська
лата́ти ( пор. укр. болг. [латица] «ластка», м. латица, схв. лàтица «тс.») українська
латица українська
латица українська
латица українська

ла́стівчики «герань голубина, Geranium columbinum L. » (бот.)

очевидно, похідне утворення від ла́стівка;
мотивація назви рослини не зовсім ясна;
можливо, така назва зумовлена подібністю головок герані до птаха (пор. [жураве́льник] «герань», яке пояснюється тією ж ознакою);
Етимологічні відповідники

Слово Мова
ла́стівка українська
жураве́льник українська

ла́стовень «Vincetoxicum Moench.; цинанх, Cynanchum L. Mak; [ваточник сірійський, Asclepias syriaca L. (A. cornuti Dcne) Ж]»

найменування зумовлені подібністю розкритих плодів рослин до ластівки, що летить;
похідні утворення від назви птаха ла́стівка;
р. ла́стовень «Vincetoxicum», ласто́вник «цинанх», ч. lastovičník, слц. vlaštovník, схв. [lȁstovičnjāk] «тс.»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

ласто́чник «ваточник сірійський»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
ла́стовень «Vincetoxicum» російська
ласто́вник «цинанх» російська
lȁstovičnjāk «тс.» сербохорватська
vlaštovník словацька
ла́стівка українська
lastovičník чеська

ластови́ння «веснянки»

не зовсім ясне;
пов’язується з назвою птаха ла́стівка (Булаховський Вибр. пр. III 225);
може бути похідним від того самого псл. lasъ «темний з білою плямою чи смугою (плямистий)», до якого зводиться й ла́стівка (назва птаха) і ла́стка «вставка в одязі»;
р. [ластови́нья] «веснянки» (з укр.?), бр. [ластавінне] «тс.»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

ласта́тий «тс.»
ластови́нка «веснянка»
Ластови́нчатий «веснянкуватий»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
ластавінне «тс.» білоруська
lasъ «темний з білою плямою чи смугою (плямистий)» праслов’янська
ластови́нья «веснянки» (з укр.?) російська
ла́стівка українська
ла́стівка «вставка в одязі» (назва птаха) українська
ла́стка українська

ільти́ця «оголена від вовни овеча шкура; кант з оголеної овечої шкури навколо кожуха внизу; кант, що вшивається між двома кусками шкіри або тканини»

неясне;
можливо, пов’язане з [ластови́ця] «кусок тканини, що вставляється в одязі під пахвою», [ла́стівка, ла́стка] «тс.»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

и́льтиці «клинці в сорочці під пахвами»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
ластови́ця «кусок тканини, що вставляється в одязі під пахвою» українська
ла́стівка «тс.» українська
ла́стка «тс.» українська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України