КУРМЕЙ — ЕТИМОЛОГІЯ

курме́й «мотузка»

запозичення з молдавської або румунської мови;
молд. курме́й «мотузка, вірьовка», рум. curméi «тс.» походять від гр. κορμός «стовбур; колода; жердина», пов’язаного з κείρω «стрижу», спорідненим з вірм. k’erem «скребу, дряпаю», двн. sceran «різати, стригти», псл. skora, укр. [скі́pa];
Фонетичні та словотвірні варіанти

закурме́нитися «закутатися хусткою»
курма́н
курмани́на «розірваний одяг»
курма́ння «шмаття»
курма́тя «брудна білизна»
курма́ччя «дрантя, лахміття»
курмі́й «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
k'erem «скребу, дряпаю» вірменська
κορμός «стовбур; колода; жердина» грецька
sceran «різати, стригти» давньоверхньонімецька
курме́й «мотузка, вірьовка» молдавська
skora праслов’янська
curméi «тс.» румунська
скі́pa українська
κείρω «стрижу» ?

розкурме́дати «розв’язати, розібрати»

неясне;
можливо, пов’язане з курме́й «мотузка»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

розкупе́рить «розв’язати»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
курме́й «мотузка» українська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України