КРЯТАТИ — ЕТИМОЛОГІЯ

кря́тати «повертати, звертати»

недостатньо обґрунтоване пов’язання (OstenSacken IF 23, 381) з лтс. krìetns «енергійний, міцний»;
припущення про спорідненість з нім. renken «витягати, розтягати», англ. wrench «вивертати, виривати; вивихнути» (Machek ESJČ 299) сумнівне;
псл. *krętati «бути в круговому русі, обертатися; насилу йти; зрушувати; скручувати», пов’язане з *krǫtiti «крутити»;
продовжує, мабуть, *krьnt-io, первісну форму теперішнього часу з носовим інфіксом від іє. *kert- «крутити, скручувати»;
споріднене з дінд. kṛṇatti «крутить нитку, пряде», гр. κἄρταλλος «кошик», лат. cratis «пліт; в’язка хмизу; сплетіння», ірл. cret «короб», гот. haúrds «двері», двн. hurt «пліт; щось плетене»;
р. [кря́тать] «зрушувати», бр. кра́таць «зрушувати; торкати», др. крятати «рухати, посувати», п. krzątać się «поратися, возитися», ч. křátati «неспритно, важко ходити», слц. kriatať sa «лазити, дертися; повільно, насилу ходити», нл. kśětaś «вертіти; вивихати; згинати; ламати», болг. кре́там «рухаюся повільно, насилу», схв. крéтати «рушити, зрушувати; надавати руху (машині)», слн. krétati «рухати, вертіти»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

кріта́тися «неспокійно кидатися в різні боки; робити крок назад»
кря́татися «бути зайнятим, клопотатися»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
wrench «вивертати, виривати; вивихнути» англійська
кра́таць «зрушувати; торкати» білоруська
кре́там «рухаюся повільно, насилу» болгарська
haúrds «двері» готська
κἄρταλλος «кошик» грецька
hurt «пліт; щось плетене» давньоверхньонімецька
kṛṇatti «крутить нитку, пряде» давньоіндійська
крятати «рухати, посувати» давньоруська
*kert- «крутити, скручувати» індоєвропейська
cret «короб» ірландська
cratis «пліт; в’язка хмизу; сплетіння» латинська
krìetns «енергійний, міцний» латиська
kśětaś «вертіти; вивихати; згинати; ламати» нижньолужицька
renken «витягати, розтягати» німецька
krzątać się «поратися, возитися» польська
*krętati «бути в круговому русі, обертатися; насилу йти; зрушувати; скручувати» праслов’янська
кря́тать «зрушувати» російська
крéтати «рушити, зрушувати; надавати руху (машині)» сербохорватська
kriatať sa «лазити, дертися; повільно, насилу ходити» словацька
krétati «рухати, вертіти» словенська
křátati «неспритно, важко ходити» чеська
*krǫtiti «крутити» ?
*kr ?

кро́сно «ручний ткацький верстат; п’яльці, рама в деяких примітивних знаряддях; полотно, тканина»

псл. krosno «дерев’яна рама різного призначення», утворене за допомогою суфікса -sno від основи *kre- : *kro- «край», наявної також у псл. krajь, kroma, укр. край, кро́ма, пов’язане з псл. *krěslo, укр. крі́сло (з іншим вокалізмом і суфіксом);
споріднене з лит. krãsė «крісло», лтс. krašu (rati) «(віз) із коробом»;
менш обґрунтовані зіставлення з гр. κρόκη «ткацький утік», κρέκω «прибиваю човником (тчу)», дісл. hroell (*hrahila) «ціпок, яким прибивають тканину», дангл. hraegl «одяг», двн. hregil «тс.» (Преобр. І 391–392; Matzenauer LF 9, 13; Bezzenberger BB 27, 170; Reichelt KZ 46, 32–330; Zupitza GG 123; Boisacq 513);
виведення від *qort-sna, пов’язаного з укр. крути́ти, [кря́тати] (Горяев 171), або від *krob-sno, спорідненого з нвн. Reff «пристрій у вигляді гачків на плечах для перенесення важких речей; ручка у коси; бокова решітка в хліві», свн. rëf, дісл. hrip «пристрій для перенесення дров або торфу» (Machek ESJČ 295), позбавлене підстав;
р. кро́сно «ручний ткацький верстат; нитки, основа для ткання», бр. кро́сны «кросно; посад; сувій», др. кросно «ткацький верстат, ткацький навій», п. krosno «кросно; п’яльці», ч. (заст.) krosna «короб (для носіння на спині)», слц. krosná «ткацький верстат; розп’ята на ньому тканина; ткацький вал», полаб. krösnə (мн.) «ткацький верстат», болг. кросно́ «ткацький вал; ткацький навій», м. кросно «ткацький навій», схв. крȍсна «ткацький верстат», слн. krósna, цсл. кросно «тс.»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

кросе́нка
кросе́нця «тс.»
кро́сна «бильця, перила, за допомогою яких розширюється віз»
кросняни́к (назва, пов’язана з ткацьким станком)
кросоні «рама для вікна, столярної пилки і под.; п’яльці (для вишивання); зшивальний верстат (для оправляння)»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
кро́сны «кросно; посад; сувій» білоруська
кросно́ «ткацький вал; ткацький навій» болгарська
κρόκη «ткацький утік» грецька
hraegl «одяг» давньоанглійська
hregil «тс.» давньоверхньонімецька
hroell «ціпок, яким прибивають тканину» (*hrahila) давньоісландська
hrip «пристрій для перенесення дров або торфу» давньоісландська
кросно «ткацький верстат, ткацький навій» давньоруська
krašu «(віз) із коробом» (rati) латиська
krãsė «крісло» литовська
кросно «ткацький навій» македонська
Reff «пристрій у вигляді гачків на плечах для перенесення важких речей; ручка у коси; бокова решітка в хліві» нововерхньонімецька
krösnə «ткацький верстат» (мн.) полабська
krosno «кросно; п’яльці» польська
krosno «дерев’яна рама різного призначення» праслов’янська
krajь праслов’янська
*krěslo праслов’янська
кро́сно «ручний ткацький верстат; нитки, основа для ткання» російська
крȍсна «ткацький верстат» сербохорватська
rëf середньоверхньнімецька
krosná «ткацький верстат; розп’ята на ньому тканина; ткацький вал» словацька
krósna словенська
край українська
крі́сло (з іншим вокалізмом і суфіксом) українська
крути́ти українська
кросно «тс.» церковнослов’янська
krosna «короб (для носіння на спині)» (заст.) чеська
*kro- «край» ?
kroma ?
кро́ма ?
κρέκω «прибиваю човником (тчу)» ?
*qort-sna ?
кря́тати ?
*krob-sno ?

покрину́тися «ворухнутися; заходитися коло чогось»

очевидно, пов’язане з [кря́тати] «повертати, звертати», [кря́татися] «бути зайнятим, клопотатися» (див.);
Етимологічні відповідники

Слово Мова
кря́тати «повертати, звертати» українська
кря́татися «бути зайнятим, клопотатися» українська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.