КРАМНИЦЯ — ЕТИМОЛОГІЯ

крам «предмет торгівлі (звичайно фабричного виробництва), товар»

запозичення з німецької мови, можливо, частково за польським посередництвом;
свн. krām(e) «крамниця, ятка; розіслане сукно, товар», двн. cram «ятка», снн. krām(e) «полотняна покрівля ятки», гол. kraam «крам; крамниця» походять від пгерм. *krāma- «покрівля, яку мандрівні купці напинали над своїм возом»;
спроба вивести п. kram з пд.-сл. храм (Brückner 264; Bern. I 606) безпідставна;
р. [крам] «дрібний товар», бр. кра́ма «лавка, крамниця», ст. крамъ (1582), крамныи (1338), п. kram «крамниця; (ст.) крам», ч. слц. krám «крамниця», вл. klamy «тс.», нл. kšamy «дрібні товари; крамниця», ст. kramy «тс.», полаб. krom «крам», слн. krȃm «крамарські товари»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

кра́мар
крамаре́нко
крамари́ха
крамарі́вна
кра́марний «торговий»
крама́рня́ «крамниця»
кра́ма́рство
кра́ма́рський
крамарчу́к
крамарщи́к «крамар»
крамарщина́ «дрібний товар »
крамарюва́ти
крамина́
крамни́й
крамни́на «тканина фабричного виробництва»
крамни́ця
крамни́чний
крамныи (1388)
крамо́вий «крамний»
крамськи́й «тс.»
крамува́ти
крамщина «тс.»
крамъ (1460)
Етимологічні відповідники

Слово Мова
кра́ма «лавка, крамниця» білоруська
klamy «тс.» верхньолужицька
kraam «крам; крамниця» голландська
crām «ятка» давньоверхньонімецька
kšamy «дрібні товари; крамниця» нижньолужицька
kramy «тс.» (ст.) нижньолужицька
krom «крам» полабська
kram польська
kram «крамниця; (ст.) крам» польська
*krāma- «покрівля, яку мандрівні купці напинали над своїм возом» прагерманська
krām(e) «крамниця, ятка; розіслане сукно, товар» середньоверхньнімецька
krām(e) «полотняна покрівля ятки» середньонижньонімецька
krám «крамниця» словацька
krȃm «крамарські товари» словенська
крамныи (1338) українська
krám «крамниця» чеська
храм ?
крам «дрібний товар» ?
крамъ (1582) ?
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України