КОЧЕРГА — ЕТИМОЛОГІЯ

коче́рга́

п. [koczerga, koczerha] є, очевидно, запозиченнями із східнослов’янських мов;
мало обґрунтоване виведення з словотворчого компонента ко- і кореня чер(Шанский ЭИРЯ VII 209; Никончук Этимология 1977, 124–125), як і пов’язання з н. Kótschaufel «лопата для згрібання гною» (Mikl. EW 122) або з н. Kótschabe «скребачка для гною» (Karłowicz SWO 285);
менш вірогідне припущення (Дмитриев 565) про те, що джерелом слова кочерга́ є тюрк. *köcirgä (пор. ног. кöшерге «палиця з залізним гачком», каз. кőшер «вісь», тат. кучǝр «тс.»);
очевидно, пов’язане з р. [кочера́] «сукуватий стовбур », [коко́ра] «довга соснова балка із зігнутим кінцем»;
псл. *kočьr̥ga;
р. кочерга́, бр. качарга́, п. ст. koczarga;
Фонетичні та словотвірні варіанти

кочере́жник «місце для кочерг»
кочержа́ник «держак кочерги»
кочержи́лно
кочержи́льно «тс.»
коче́ржник
кочери́жник «місце, для кочерг»
коче́рник «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
качарга́ білоруська
кőшер казахська
Kótschaufel «лопата для згрібання гною» німецька
Kótschabe «скребачка для гною» німецька
кöшерге ногайська
koczerga польська
koczerha польська
koczarga польська
*koč<SUP>ь</SUP>r̥ga праслов’янська
кочера́ «сукуватий стовбур » російська
коко́ра «довга соснова балка із зігнутим кінцем» російська
кочерга́ російська
кучǝр татарська
*köcirgä (пор. ног. кöшерге «палиця з залізним гачком», каз. кőшер «вісь», тат. кучǝр «тс.») тюркські
ко- українська
чер українська
кочерга́ українська
koczarga ?

коцюрга́ «палиця, ковінька»

очевидно, результат контамінації і семантичних змін слів коцю́ба́ і коче́рга́ (див.);
Фонетичні та словотвірні варіанти

куцюрга «кочерга, коцюба»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
коцю́ба́ українська
коче́рга́ українська

кочега́р

запозичення з російської мови;
р. кочега́р є результатом видозміни давнішої форми *кочерга́р, похідної від кочерга́;
бр. качага́р;
Фонетичні та словотвірні варіанти

кочега́рити
кочега́рка
кочега́рня
Етимологічні відповідники

Слово Мова
качага́р білоруська
кочега́р російська
кочерга́ російська
*кочерга́р російська

кочере́ґа «бруква, Brassica napus L.» (бот.)

може бути споріднене також з кача́н, коче́рга́;
очевидно, похідне утворення від *кочера «качан» (пор. р. [кочёра] «сукуватий стовбур»), що пов’язується з лит. kùkštera «горб, спина; тягар» (Būga RR I 445);
р. кочеры́га «качан»;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
kùkštera «горб, спина; тягар» литовська
кочёра російська
кача́н українська
коче́рга́ українська
*кочера «качан» (пор. р. [кочёра] «сукуватий стовбур») українська
кочеры́га «качан» ?

коко́ра «нижня частина стовбура дерева з великим коренем»

не зовсім ясне;
можливо, псл. [kokor-] «корінь дерева, пень з кореневищем; скуйовджене наче коряга кучеряве волосся» утворене від *korę «корінь рослини» шляхом редуплікації початкового *ko-;
інший ступінь вокалізму цього ж кореня засвідчений у р. [кочеpá] «сукувате дерево», ч. čečeřiti «завивати волосся, кучерявити; скуйовджувати; їжити; страхати», слц. čečeriť «тс.», болг. [че́кор] «сук», [чеко́рест] «сучкуватий, гілчастий, розложистий», а також у лтс. cecers «пень дерева, викорчуваного з корінням; обрубок; кучері», cęrs «вузлувате коріння, кущ», сeга «волосся (на голові); скуйовджене волосся», kakarains «кошлатий, кудлатий», лит. Kẽras «кущ, корінь, засохлий пень» і kakarlis «гак, кочерга; дошка для розмішування»;
пов’язується також з псл. kočanъ «качанъ» (ЭССЯ 10, 105, 114–115; Фасмер II 282–283, 325);
менш певні зближення з р. укр. кочерга́ (Ильинский РФВ 73, 294–295) або нар.-лат. *cochlea «локон, пасмо волосся» (Bern. l 540);
непереконливі твердження про запозичення з фінської мови (Kalima RSl 5, 85) або з романських мов (Štrekelj 29–ЗО);
неприйнятне з огляду на фонетичні труднощі зближення з дінд. sikharáh «гострокінцевий», śíkhā «локон; шпиль» (Agrell BSl. Lautst. 45);
р. коко́ра «тс.; дерево, викорчуване з коренем, корч; [корінь дерева, пень з корінням; колода з кривим кінцем, з кореневищем; затонуле дерево; видовбана колода; важка палиця з потовщеним кінцем]», [коко́рина] «корінь дерева; скривлене сучкувате дерево; кокора», [коко́рица] «корінь дерева; корч», [ко́корь] «вирите з коренем дерево, коряга, кокора», [коко́рить] «чистити від кори зрубані дерева», п. [kokorecka] «дошка, у якій стирчить кий, шток для обертання каменя жорна», [kokornak, kokorniak] «тс.», ч. ст. kokoravý «кучерявий», болг. [ко́кор] «грабовий кущ; кущ, з якого виготовляють віники», [кокори́нка] «кучерик; верхнє кольорове пір’я селезня», [кокору́тка] «кучерик», [кокору́шка] «тс.», коко́рко «франт; [пихата, чванькувата людина]», м. [kokóraf] «кучерявий», [kokorídha] «локон», схв. кòкара «гілка куща», кȏкорица «кучерик», [коко́раз] «кучерявий, чубатий, кудлатий, розпатланий», коко́руша «кучер; кучерява дитина», слн. [kokora] «локон, кучері; пасмо волосся», стсл. кокоравъ «кучерявий»;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
че́кор «сук» болгарська
чеко́рест «сучкуватий, гілчастий, розложистий» болгарська
ко́кор «грабовий кущ; кущ, з якого виготовляють віники» болгарська
кокори́нка «кучерик; верхнє кольорове пір’я селезня» болгарська
кокору́тка «кучерик» болгарська
кокору́шка «тс.» болгарська
коко́рко «франт; [пихата, чванькувата людина]» болгарська
sikharáh «гострокінцевий» давньоіндійська
śíkhā «локон; шпиль» давньоіндійська
cecers «пень дерева, викорчуваного з корінням; обрубок; кучері» латиська
cęrs «вузлувате коріння, кущ» латиська
сę͂eга «волосся (на голові); скуйовджене волосся» латиська
kakarains «кошлатий, кудлатий» латиська
Kẽras «кущ, корінь, засохлий пень» литовська
kakar̃lis «гак, кочерга; дошка для розмішування» литовська
kokóraf «кучерявий» македонська
kokorídha «локон» македонська
*cochlea «локон, пасмо волосся» народнолатинська
kokorecka «дошка, у якій стирчить кий, шток для обертання каменя жорна» польська
kokornak «тс.» польська
kokorniak «тс.» польська
kokor- «корінь дерева, пень з кореневищем; скуйовджене наче коряга кучеряве волосся» праслов’янська
*korę «корінь рослини» праслов’янська
*ko- праслов’янська
kočanъ «качанъ» праслов’янська
кочеpá «сукувате дерево» російська
кочерга́ російська
коко́ра «тс.; дерево, викорчуване з коренем, корч; [корінь дерева, пень з корінням; колода з кривим кінцем, з кореневищем; затонуле дерево; видовбана колода; важка палиця з потовщеним кінцем]» російська
коко́рина «корінь дерева; скривлене сучкувате дерево; кокора» російська
коко́рица «корінь дерева; корч» російська
ко́корь «вирите з коренем дерево, коряга, кокора» російська
коко́рить «чистити від кори зрубані дерева» російська
кòкара «гілка куща» сербохорватська
кȏкорица «кучерик» сербохорватська
коко́рав «кучерявий, чубатий, кудлатий, розпатланий» сербохорватська
коко́руша «кучер; кучерява дитина» сербохорватська
čečeriť «тс.» словацька
kokora «локон, кучері; пасмо волосся» словенська
кокоравъ «кучерявий» старослов’янська
кочерга́ українська
čečeřiti «завивати волосся, кучерявити; скуйовджувати; їжити; страхати» чеська
kokoravý «кучерявий» чеська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України