КОЛОДЯЗЬ — ЕТИМОЛОГІЯ

коло́дязь

загальноприйнятої етимології не має;
здебільшого реконструюється псл. *koldędžь, яке виводиться від не засвідченого в жодній германській мові герм. *kalding-, похідного від основи герм. *kalda, відображеної в гот. kalds «холодний», дісл. kaldr, двн. свн. нвн. kalt «тс.», спорідненому з псл. *xoldъ «холод», укр. хо́лод (Мартынов Сл.-герм. взаимод. 65–68; Фасмер II 293; Преобр. І 336; Соболевский Лекции 82, 145; РФВ 22, 31; Младенов СГЕ 22; Bern. I 543–544; Meillet Études 355; Jagić AfSlPh 10, 195; Vondrák І 438, 471; Torbiörnsson LM I 81; Stender-Petersen 277– 278; Mikl. EW 123; Fraenkel IF 70, 106; Kluge–Mitzka 343; Uhlenbeck AfSlPh 15, 488; Setälä FUF 13, 375);
пов’язується також з псл. *kolda «колода, чурбак; обрубок дерева» як назва копаного джерела, обкладеного дерев’яним зрубом (Откупщиков 124–126; Кипарский ВЯ 1956/5, 134; Kiparsky GLG 38–40; Neuphilol. Mitt. 54, 378–379; Brückner ZfSlPh 6, 65; AfSlPh 42, 139; БЕР II 412–413; Görner ZfSlPh 32, 330; Skok II 87; Буга РФВ 70, 255);
потребує додаткової аргументації твердження про походження кінцевої частини -ędźь із суфікса псл. -еnьсь (Маchek Slavia 20, 218);
немає достатніх підстав виводити псл. *koldędźь із проблематичного *xoldędzь «колодязь» (від *хоjdъ «холод»), нібито видозміненого за аналогією до *kolda «колода» (Брандт РФВ 22, 138–139);
р. коло́дец, коло́дезь, бр. кало́дзеж, кало́дзезь, др. колодезь, колодязь, болг. м. Кла́денец, схв. клȍденац, слн. kladénec, kládez, стсл. кладѧзь, кладєньць;
Фонетичні та словотвірні варіанти

заколо́дяжний
коло́дедз
коло́дезь
колодя́ж
коло́дя́зник «той, хто копає і ремонтує колодязі»
коло́зь
Етимологічні відповідники

Слово Мова
кало́дзеж білоруська
Кла́денец болгарська
*kalding- германські
*kalda германські
kalds «холодний» готська
kalt «тс.» давньоверхньонімецька
kaldr давньоісландська
колодезь давньоруська
Кла́денец македонська
kalt «тс.» нововерхньонімецька
*koldędžь праслов’янська
*xoldъ «холод» праслов’янська
*kolda «колода, чурбак; обрубок дерева» праслов’янська
-еnьсь праслов’янська
*koldędźь із проблематичного *xoldędzь «колодязь» (від *хоjdъ «холод») праслов’янська
коло́дец російська
клȍденац сербохорватська
kalt «тс.» середньоверхньнімецька
kladénec словенська
kládez словенська
кладѧзь старослов’янська
хо́лод українська
коло́дезь українська
кало́дзезь українська
колодязь українська
кладєньць українська
-ędźь ?
*kolda «колода» ?

кла́дезь «колодязь; джерело» (заст.)

запозичення з церковнослов’янської мови;
цсл. кладѧзь (1627), стсл. кладѧзь відповідає укр. колодязь (див.);
р. кла́дезь;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
кла́дезь російська
кладѧзь старослов’янська
колодязь українська
кладѧзь (1627) церковнослов’янська

коло́дец(ь) «колодязь»

запозичення з російської мови;
р. коло́дец «тс.» є, очевидно, вторинним утворенням, результатом зближення первісного коло́дязь з коло́да: припущення про первинність форми коло́дец (Кипарский ВЯ 1956/5, 134) менш переконливе;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
коло́дец «тс.» російська
коло́дязь ?
коло́да ?
коло́дец ?
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України