КВІТ — ЕТИМОЛОГІЯ

квіт

псл. květъ/cvětъ‹*kvoitъ, повʼязане чергуванням голосних із kvisti/cvisti ‹ *kveit-tei «цвісти», kvьtǫ/cvьtǫ *kvĭtǫ «цвіту»;
споріднене з лтс. kvitêt «блимати, блищати»;
іє. *ku̯ei- «цвісти», очевидно, повʼязане давнім паралелізмом приголосних з *k ̑u̯еі- «світити»;
р. [квет\ «забарвлення, колір; квітка; цвітіння води», [кве́тка, квето́к], бр. квет «колір; квітка», кве́тка «квітка», п. kwiat, ч. květ, слц. kvet, вл. нл. kwět, полаб. kjot, болг. цвят, цветъ́т, м. цвет, схв. цвȇт, слн. cvét, стсл. цвѣтъ;
Фонетичні та словотвірні варіанти

закві́тлий
квину́ти «цвісти»
квіта́стий
кві́тень
квіти́на «квітка»
квіти́стий
квіті́ння
кві́тка
квітка́р
квіткова́тий «перістий»
квіткови́й
квітне́вий
квітни́й
квітни́к
квітника́р
квітника́рство
квітни́цтво
квітни́цький
квітни́ця «альтанка»
кві́тнути
квітню́чий «квітучий»
квіто́вник «букет»
квіточина́ «все, що цвіте»
квіто́чник «квітник»
кві́ття
квітча́ний «квітковий»
квітча́стий
квітча́ти
квітча́тий
квітчу́чий
квітю́чий
накві́тник «квітковий горщик»
окві́чений «заквітчаний»
ро́зквіт
розкві́тлий
розквітний
уквітува́ти «уквітчати»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
квет «колір; квітка» білоруська
кве́тка «квітка» білоруська
цвят болгарська
цветъ́т болгарська
kwět верхньолужицька
*ku̯ei- «цвісти» індоєвропейська
kvitêt «блимати, блищати» латиська
цвет македонська
kwět нижньолужицька
kjot полабська
kwiat польська
květъ праслов’янська
*kveit-tei «цвісти» праслов’янська
*kvĭtǫ «цвіту» праслов’янська
cvětъ праслов’янська
*kvoitъ праслов’янська
квет «забарвлення, колір; квітка; цвітіння води» російська
кве́тка російська
квето́к російська
цвȇт сербохорватська
kvet словацька
cvét словенська
цвѣтъ старослов’янська
květ чеська
*k ̑u̯еі- «світити» ?

квит «квитанція; розрахунки закінчено; кінець, усе, годі»

можливо, через польське посередництво запозичено з середньоверхньонімецької мови;
свн. quīt (quit) «вільний, звільнений, оплачений» походить від фр. ст. quite «тс.», яке зводиться до слат. quit(t)us «звільнений, вільний від зобовʼязань, зокрема грошових», quietus «тс.», лат. quiētus «спокійний; мирний», повʼязаного з лат. quiēs (quiētis) «відпочинок, спокій», спорідненим з псл. pociti, pokojb, укр. спочи́ти, спо́кій;
значення «розписка» розвинулось на ґрунті польської мови;
р. квит «розрахунки закінчено», кви́ты «тс.», бр. квіт «квитанція», кві́ты «розрахунки закінчено», п. kwit «квитанція», być kwit «не мати претензій», ч. ст. kvit «звільнений від зобовʼязань», ч. býti kvit, слц. sme kvit «ми розрахувалися», вл. kwit «квитанція» (з п.), болг. м. квит сме «ми розрахувалися», схв. квȕт «тс.», квȕта «квитанція», слн. kvít «ми розрахувалися»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

заквита́ти «внести до списку»
квита́тися «відплачувати, відомщати»
квито́к «тс. (заст.); судова повістка (заст.); посвідчення; картка з написом»
квитува́тися «тс.»
поквита́ти(ся) «розрахуватися»
розквита́тися
сквита́ти(ся)
сквитува́ти(ся) «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
квіт «квитанція» білоруська
кві́ты «розрахунки закінчено» білоруська
квит сме «ми розрахувалися» болгарська
kwit «квитанція»п.) верхньолужицька
quiētus «спокійний; мирний» латинська
quiēs «відпочинок, спокій» (quiētis) латинська
quiētis латинська
квит сме «ми розрахувалися» македонська
kwit «квитанція»«не мати претензій» польська
być kwit «квитанція»«не мати претензій» польська
pociti праслов’янська
pokojb праслов’янська
квит «розрахунки закінчено» російська
кви́ты «тс.» російська
квȕт «тс.» сербохорватська
квȕта «квитанція» сербохорватська
quīt «вільний, звільнений, оплачений» (quit) середньоверхньнімецька
quit «вільний, звільнений, оплачений» середньоверхньнімецька
quit(t)us «звільнений, вільний від зобовʼязань, зокрема грошових» середньолатинська
quietus «тс.» середньолатинська
sme kvit «ми розрахувалися» словацька
kvít «ми розрахувалися» словенська
спочи́ти українська
спо́кій українська
quite «тс.» (ст.) французька
kvit «звільнений від зобовʼязань» (ст.) чеська
býti kvit чеська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України