ЗАВЖДИ — ЕТИМОЛОГІЯ

за́вжди́

бр. заўжды́;
запозичення з польської мови;
п. [zawżdy] «завжди», [zawszegdy, zawszedy], ст. zawżgy, zawdy, zawde «тс.» є результатами злиття прийменника za «за» і прислівника wżdy [wszegdy] «завжди», спорідненого з укр. [усі́гди];
Фонетичні та словотвірні варіанти

за́вгди
за́вда
за́вди
за́вжде
завжде́нний
за́вждишній
за́вждішній
наза́вжди
Етимологічні відповідники

Слово Мова
zawżdy «завжди» польська
zawszegdy польська
zawszedy польська
zawżgy (ст.) польська
zawdy (ст.) польська
wszegdy «завжди» польська
zawde (ст.) польська
усі́гди українська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.