ГРОМАДА — ЕТИМОЛОГІЯ

грома́да «суспільство, група, товариство; великий предмет; купа»

псл. gromada, gramada;
споріднене з лит. grãmatas «купа», gramañtas «групка, купа», gruñstas «грудка землі», дінд. gramaḥ «натовп, товариство», лат. gremium «оберемок», дінд. gramaḥ «натовп, община»;
іє. *grem-‹ *ger- «згортати, збирати»;
р. грома́да «великий предмет; безліч», бр. грома́да, др. громада «купа; вогнище», п. gromada «натовп; купа; група, клас», ч. слц. вл. hromada «натовп, купа», нл. gromada, болг. грома́да «купа, камінь», схв. грома́да, слн. gromáda, grmáda, стсл. грамада «купа; вогнище»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

грімки́й «високий, плечистий, дужий»
грома́ддя
грома́дина
громадити «згрібати»
грома́ди́тися «згрібатися; збиратися»
грома́дище
громаді́лка «кінські граблі»
громаді́льник «той, хто згрібає сіно»
грома́дка «зграйка»
грома́дно «разом»
грома́дськість
громадя́ни́н
громадя́нство
нагрома́дження
нагрома́джувати
огро́м «громаддя»
огро́ма «тс.; величезна кількість»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
грома́да білоруська
грома́да «купа, камінь» болгарська
hromada «натовп, купа» верхньолужицька
gramaḥ «натовп, товариство» давньоіндійська
gramaḥ «натовп, община» давньоіндійська
громада «купа; вогнище» давньоруська
*grem-‹ *ger- «згортати, збирати» індоєвропейська
gremium «оберемок» латинська
grãmatas «купа» литовська
gromada нижньолужицька
gromada «натовп; купа; група, клас» польська
gromada праслов’янська
грома́да «великий предмет; безліч» російська
грома́да сербохорватська
hromada «натовп, купа» словацька
gromáda словенська
grmáda словенська
грамада «купа; вогнище» старослов’янська
hromada «натовп, купа» чеська
gramada ?
gramañtas «групка, купа» ?
gruñstas «грудка землі» ?

гра́мозд «безладдя, безглуздя»

очевидно, похідне утворення від тієї самої основи *grom- (*gram-), що й псл. gromada, gramada, укр. грома́да;
найближче споріднене з лит. gramõzdai «дрантя, лахміття», gramezdai, gremezdai «тс.»;
форми гра́муз, гра́музом є результатом контамінації з га́муз «залишки листя, огудини на городі», га́музом «гуртом, усе разом»;
р. гро́мо́зд «купа непридатних речей», болг. [граму́да] «брила, велика грудка землі», слн. gramòz (grámoz) «щебінь, гравій»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

гра́му́з «різні старі речі, сміття, безпорядок, безладдя»
граму́зджа «хмиз»
гра́му́зом «усе разом, оптом»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
граму́да «брила, велика грудка землі» болгарська
gramõzdai «дрантя, лахміття» литовська
gromada праслов’янська
гро́мо́зд «купа непридатних речей» російська
gramòz «щебінь, гравій» (grámoz) словенська
грома́да українська
*grom- (*gram-) ?
gramada ?
gramezdai ?
gremezdai «тс.» ?
гра́муз ?
гра́музом є результатом контамінації з га́муз «залишки листя, огудини на городі» ?
га́музом «гуртом, усе разом» ?

громоти́ти «громадити» (сіно)

можливо, давнє похідне від тієї самої основи grom-, що й у словах грома́да, грома́дити (див.);
Етимологічні відповідники

Слово Мова
grom- ?
грома́да ?
грома́дити ?

огро́ма «надзвичайна величина, велика протяжність, велика кількість»

очевидно, пов’язане з грома́да;
зіставлення з грім, гримі́ти (Brückner 158, 376) недостатньо обґрунтоване;
р. огро́мный, п. ogrom «величезний розмір, надзвичайна величина», ogromny «величезний», ч. ohromný «тс.», ohrom, ohroma «здивування, приголомшення», слц. ohromný «величезний; [чудовий, надзвичайний]», болг. огро́мен «величезний», м. огромен, схв. о̀гро̄ман, о̏гро̄ман, слн. ogrómen «тс.»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

огрімки́й «величезний»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
огро́мен «величезний» болгарська
огромен македонська
ogrom «величезний розмір, надзвичайна величина»«величезний» польська
ogromny «величезний розмір, надзвичайна величина»«величезний» польська
огро́мный російська
ман сербохорватська
ohromný «величезний; [чудовий, надзвичайний]» словацька
ogrómen «тс.» словенська
ман українська
ohromný «тс.»«здивування, приголомшення» чеська
ohrom «тс.»«здивування, приголомшення» чеська
ohroma «тс.»«здивування, приголомшення» чеська
грома́да ?
грім ?
гримі́ти ?
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.