ВУГОЛ — ЕТИМОЛОГІЯ

ву́го́л «ріг, кут»

псл. *ǫgъlъ, – споріднене з лат. angulus «кут», вірм. angiun «тс.», ав. angušta- «палець», дінд. áṅgam «кінцівка, частина тіла», aṅgúliḥ «палець», aṅgúriḥ «тс.»;
іє. *ang- «гнути»;
інший варіант основи – іє. *onk- «гнути, зігнутий», від якого походить дінд. ánčati «згинає», aṅkáḥ «вигин, закрут», ав. axnah «повід, уздечка», гр. ἀγκών «згин, суглоб, лікоть», ἀγκύλος «кривий», дангл. anga «гак для риби, колючка», двн. ango-, angul- «гачок», лат. ancus, uncus «викривлений», с. -цел. ѫкотъ «гак»;
р. у́гол, бр. ву́гал, др. угълъ, уголъ, п. węgieł, ч. úhel, слц. uhol, вл. nuhel, нл. [wugel], hugel, болг. ъ́гъл, схв. угао, слн. vógel, стсл. ѫгъль;
Фонетичні та словотвірні варіанти

вугла́стий
вугли́ «вид візерунка на великодніх крашанках»
вугло́ «кутовий зв’язок дерева в будівлі»
вуго́лля «роги (вулиць)»
вузлови́й
приу́гловатий
угла́стий
угли́на «кут»
у́гло «тс.»
углове́ць (тех.)
уго́л (заст.)
уго́льний
уго́льник
Етимологічні відповідники

Слово Мова
angušta- «палець» авестійська
axnah «повід, уздечка» авестійська
ву́гал білоруська
ъ́гъл болгарська
nuhel верхньолужицька
angiun «тс.» вірменська
ἀγκών «згин, суглоб, лікоть» грецька
anga «гак для риби, колючка» давньоанглійська
ango- давньоверхньонімецька
áṅgam «кінцівка, частина тіла» давньоіндійська
ánčati «згинає» давньоіндійська
угълъ давньоруська
*onk- «гнути, зігнутий» індоєвропейська
angulus «кут» латинська
ancus латинська
wugel нижньолужицька
hugel нижньолужицька
węgieł польська
*ǫgъlъ праслов’янська
у́гол російська
угао сербохорватська
uhol словацька
vógel словенська
ѫгъль старослов’янська
уголъ українська
úhel чеська
aṅgúliḥ «палець» ?
aṅgúriḥ «тс.» ?
*ang- «гнути» ?
aṅkáḥ «вигин, закрут» ?
ἀγκύλος «кривий» ?
angul- «гачок» ?
uncus «викривлений» ?
ѫкотъ «гак» ?
ѫкотъ «гак» ?

ву́глова «капиця ціпа»

фонетична тотожність форми ву́голов з назвою «частина вуздечки, що знаходиться на голові» робить можливим припущення про зв’язок з голова́, п. głowa;
можливо, пов’язане з ву́го́л, оскільки капиця утворює кут між билом і ціпилном;
неясне;
Фонетичні та словотвірні варіанти

ву́голов
глова́ «тс.»
углова
Етимологічні відповідники

Слово Мова
głowa польська
ву́голов «частина вуздечки, що знаходиться на голові» ?
голова́ ?
ву́го́л ?

паланкі́н «у деяких країнах -- криті ноші, засіб пересування для багатих осіб»

через західноєвропейські мови (н. Palankín, фр. англ. palanquin) запозичено з португальської;
порт. palanquim походить від яванськ. pёlaṅki, яке через інд. pālakī зводиться до дінд. palyankaḥ, paryankaḥ «тс.», букв. «те, що обгинається навколо тіла», утвореного з компонентів pári «навколо», спорідненого з гр. περι- «навколо», лат. per- «через», псл. per- «тс.», укр. пере-, і añcati «гнеться, вигинається», спорідненого з лат. angulus «кут», псл. *ǫgъlъ «тс.», укр. ву́гол;
р. паланки́н, бр. паланкі́н, п. слц. palankin, ч. palankin, palankýn, слн. palankín;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
palanquin англійська
паланкі́н білоруська
περι- «навколо» грецька
palyankaḥ давньоіндійська
paryankaḥ «тс.» давньоіндійська
per- «через» латинська
angulus «кут» латинська
Palankín німецька
palankin польська
palanquim португальська
per- «тс.» праслов’янська
*ǫgъlъ «тс.» праслов’янська
паланки́н російська
palankin словацька
palankín словенська
пере- українська
ву́гол українська
palanquin французька
palankin чеська
palankýn чеська
pёlaṅki ?
pālakī ?

су́гловок «ріжок, ріг у скрині»

очевидно, пов’язане з [у́гол] «ріг, кут», [ву́го́л] «тс.» (див.);
Етимологічні відповідники

Слово Мова
у́гол «ріг, кут» ?
ву́го́л «тс.» ?

углови́на «долина між двома горами»

результат фонетичної видозміни слів уло́го́вина «западина з пологими схилами», [уло́гвина] «долина між двома горами; мокра, заболочена низина; низина, поросла лісом» Ч, [уло́говище] «долина з потоком» Ч, можливо, під впливом ву́го́л «кут»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

углови́ще «долина з потоком»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
уло́го́вина «западина з пологими схилами» українська
уло́гвина «долина між двома горами; мокра, заболочена низина; низина, поросла лісом» українська
уло́говище «долина з потоком» українська
ву́го́л «кут» українська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України