ВОРОХ — ЕТИМОЛОГІЯ

во́рох «купа, зокрема невіяного зерна; [неспокійна юрба; неспокій, інтрига Ж]»

псл. *ѵorхъ «купа хліба (для обмолоту)»;
споріднене з лтс. vârsms «хліб, розстелений для обмолоту», лат. verro «волочу, мету», хет. uarš-, uaršiia «обривати, збирати врожай», двн. wërran «плутати»;
р. во́рох «купа зерна, соломи», бр. во́рах «шум, шелест; переворот», п. [warch] «сварка, гнів», болг. врах «снопи, розстелені для молотьби», върха́ «молочу», м. врав «купа снопів на току», схв. вршај «шар (ряд) снопів на току; молотьба, час молотьби», слн. vršíti «молотити зерно худобою», vršáj «ворох (збіжжя для молотьби)», стсл. врахъ «ворох»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

ворохі́бини «заколот»
ворохі́́бник «заколотник»
ворохі́бництво
ворохі́бня «тс.»
ворохо́бити «ворушити; бунтувати»
ворохо́битися «ворушитися; бунтуватися»
ворохобли́вий «бунтівливий»
ворохо́бний «тс.»
ворохо́бник «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
во́рах «шум, шелест; переворот» білоруська
врах «снопи, розстелені для молотьби» болгарська
wërran «плутати» давньоверхньонімецька
verro «волочу, мету» латинська
vârsms «хліб, розстелений для обмолоту» латиська
врав «купа снопів на току» македонська
warch «сварка, гнів» польська
*ѵorхъ «купа хліба (для обмолоту)» праслов’янська
во́рох «купа зерна, соломи» російська
вршај «шар (ряд) снопів на току; молотьба, час молотьби» сербохорватська
vršíti «молотити зерно худобою»«ворох (збіжжя для молотьби)» словенська
vršáj «молотити зерно худобою»«ворох (збіжжя для молотьби)» словенська
върха́ «молочу» українська
uarš- хетська
uaršiia «обривати, збирати врожай» ?
врахъ «ворох» ?

вархола́ «сварка, лайка»

очевидно, запозичення з польської мови;
п. warchoł «баламут; (ст.) колотнеча, сварка, чвари» походить від [warch] «гнів», яке зіставляється з слн. vršéti «шуміти, шелестіти» і, менш переконливо, з укр. ворох;
бр. [ва́рхал] «шум, содом»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

вархола «колотня, звада, спір, суперечка» (вархолъ)(1641)
вархо́лити «підбурювати, дражнити, лаяти»
вархолникъ «схильний до вархолу» (1607)
вархольня́ «тс.»
верхола́ «тс.; неприємна справа»
верхо́лити «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
ва́рхал «шум, содом» білоруська
warchoł «баламут; (ст.) колотнеча, сварка, чвари» польська
vršéti «шуміти, шелестіти» словенська
ворох українська
warch «гнів» ?

ворухну́ти

результат контамінації слів во́рох «купа невіяного зерна» (вороши́ти «віяти зерно, підкидаючи його лопатою»?) і ру́хати, ру́шити;
р. ворохну́ть, вороши́ть, бр. варухну́ць, варушы́ць;
Фонетичні та словотвірні варіанти

воро́шити
ворухки́й
ворухли́вий
вору́шало «палиця, якою ворушать солому в печі»
воруши́ло «підойма, важіль»
воруши́льний «збуджувальний»
воруши́льник «збуджу вальник»
воруши́ти
ворушки́й
ворушли́вий
ворушня́
завору́шення
звору́шення
звору́ши́ти
звору́шливий
неворушки́й
Етимологічні відповідники

Слово Мова
варухну́ць білоруська
ворохну́ть російська
вороши́ть українська
варушы́ць українська
во́рох «купа невіяного зерна» (вороши́ти «віяти зерно, підкидаючи його лопатою»?) ?
ру́хати ?
ру́шити ?
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України