БУЛЬ — ЕТИМОЛОГІЯ

буль (вигук, що імітує звук виливання рідини з вузького отвору)

псл. *bul(j)-, bъl-, звуконаслідувальне утворення, мабуть, споріднене з *bьl-k-, *ble-k-, до яких зводяться белькота́ти, блекота́ти, бле́кіт тощо, і *bьl-t-, *bъl-t-, з якими пов’язані бо́вта́ти, бовть;
менш імовірне припущення про зв’язок з бурли́ти, бу́рити, бу́ркати (Лопатин ЭИРЯ II 144);
р. буль, бульк, бу́лькать, бр. бу́лькаць, п. bul-bul, bulkotać, ч. blkotati «булькати» (про струмок тощо), болг. бълбу́кам «дзюрчати, шуміти», бълбо́ля «тс.; бурмотіти»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

буль-буль
бульбо́н «вир»
бульбу́лькати «з шумом виливатися з вузького отвору; випускати бульки»
бульк «тс.; імітація звуку падіння у воду»
бу́лькати «тс.; [бити джерелом, клекотати, бурлити, пузиритися ВеЛ]»
бу́лькет «джерело»
бу́лькіт «[тс. тж]; клекотання»
бу́лькот «тс.»
булькоті́ти «тс.; квоктати (про індика)»
булькотне́ча «переливання з шумом, бурчання»
бульча́ти «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
бу́лькаць білоруська
бълбу́кам «дзюрчати, шуміти» болгарська
bul-bul польська
bulkotać польська
*bul(j)- праслов’янська
буль російська
бульк українська
бу́лькать українська
бълбо́ля «тс.; бурмотіти» українська
blkotati «булькати» (про струмок тощо) чеська
bъl- ?
*bьl-k- ?
*ble-k- ?
белькота́ти ?
блекота́ти ?
бле́кіт ?
*bьl-t- ?
*bъl-t- ?
бо́вта́ти ?
бовть ?
бурли́ти ?
бу́рити ?
бу́ркати ?

ґоль-ґоль (вигук, що передає ковтання людиною рідини)

звуконаслідувальне утворення, співвідносне з вигуком буль;
п. gulgotać «видавати звук, властивий воді при переливанні», gołgotać «лити в горло», gul gul (наслідування звуку ковтання води або її переливання), нл. glugotaś (про рідину), болг. гу́лком (про голос);
Фонетичні та словотвірні варіанти

ґолькати «пʼючи, шумно ковтати рідину»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
гу́лком (про голос) болгарська
glugotaś (про рідину) нижньолужицька
gulgotać «видавати звук, властивий воді при переливанні»«лити в горло» (наслідування звуку ковтання води або її переливання) польська
gołgotać «видавати звук, властивий воді при переливанні»«лити в горло» (наслідування звуку ковтання води або її переливання) польська
gul gul «видавати звук, властивий воді при переливанні»«лити в горло» (наслідування звуку ковтання води або її переливання) польська
буль ?

бу́ля «картопля»

може розглядатись і як продовження псл. *bula (bulja) «грудка; округлість» з пізнішою зміною значення, і як результат видозміни укр. [барабу́ля] «картопля» або бу́льба «тс.»;
не зовсім ясне;
Фонетичні та словотвірні варіанти

бу́льма «картопля»
бульма́н «тс.»
бульма́ник «картоплина; печений на плиті коржик з борошна, змішаного з картоплею»
бульманя́ник «тс.»
бу́льник «тс.»
бульня́нка «картоплиння; поле, з якого знято картоплю»
бульови́ня «тс.»
буля́ник «пиріг з картопляною начинкою»
бу́ляниця
буля́нка «поле, з якого знято картоплю»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
*bula «грудка; округлість» (bulja) праслов’янська
барабу́ля «картопля» українська
бу́льба «тс.» ?

бу́лка «білий хліб»

з слов’янських мов, мабуть, було запозичене н. [Bulke] «булка»;
менш імовірне виведення польських слів з романських мов (іт. bulla «круглий хліб; куля», іт. фр. boule «тс.», фр. boulange «ремесло булочника, пекаря») або з двн. būlla «віспинка, прищик, пухирчик, ґуля», свн. biule «ґуля, жовно; опух», шв. bulle «хліб, булка» (Москаленко УІЛ 61; Шанский ЭСРЯ І 2, 222; Соболевский ЖМНП 1911, травень, 166; Грот Фил. раз. І 610, II 484; Sławski І 50; Karłowicz SWO 75; Brückner PF 4, 26; Matzenauer 123; Štrekelj 37) чи з слат. bulla «пузир, ґуля; печатка» (Преобр. І 52; Brückner 48; Bern. I 100; Walde–Hofm. I 122);
очевидно, пов’язане з була́ва́, бу́лька, які зводяться до псл. *bul-a «куля, ґуля, набалдашник», *bul-(j)- «пузир, пухир; ґуля, жовно; куля, брила, грудка»;
не зовсім ясне;
р. бр. бу́лка, п. bułka, buła «великий круглий хліб», ч. bula (дит.) «тс.», bulka «круглий хліб, дешеве печиво», слц. bul′ka, болг. [бу́лка] «хліб», м. буле «коржик, спечений у попелі»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

булка «білий пшеничний хліб» (XVIII ст.)
бу́лочна «хлібна крамниця»
бу́лочник
бу́лочня «пекарня»
бу́ля «тс.» (дит.)
Етимологічні відповідники

Слово Мова
бу́лка білоруська
бу́лка «хліб» болгарська
būlla «віспинка, прищик, пухирчик, ґуля» давньоверхньонімецька
буле «коржик, спечений у попелі» македонська
Bulke «булка» німецька
bułka «великий круглий хліб» польська
buła «великий круглий хліб» польська
*bul-a «куля, ґуля, набалдашник» праслов’янська
бу́лка російська
biule «ґуля, жовно; опух» середньоверхньнімецька
bulla «пузир, ґуля; печатка» середньолатинська
bul′ka словацька
bula «тс.»«круглий хліб, дешеве печиво» (дит.) чеська
bulka «тс.»«круглий хліб, дешеве печиво» (дит.) чеська
bulle «хліб, булка» шведська
була́ва́ ?
бу́лька ?
*bul-(j)- «пузир, пухир; ґуля, жовно; куля, брила, грудка» ?

бу́лька «водяна або мильна бульбашка»

очевидно, псл. *bulj- «пузир, пухир; ґуля; жовно; куля, брила, грудка», що, як і псл. *bul- «ґуля, набалдашник», укр. була́ва́ «жезл, палиця з кулястим набалдашником», можливо, також бу́лка «білий хліб», пов’язуються із звуконаслідувальними іє. *bu-, *bhū - «надувати, роздувати; розпухати, набрякати; закруглятися, розширюватися» і його похідними *beu-, *bheu-, *bheul-, *bhul- «пухнути, набрякати», *bheua «рости, збільшуватися» тощо;
споріднене з гот. *uf-báuljan «роздувати, розпухати; набрякати; робити бундючним, пихатим», ufbaulidai (дієприкм.) «розпухлий, набряклий, бундючний», двн. paula «прищик, пухирчик», pūlla, дангл. bӯle «тс.», двн. būlla «тс., віспина, ґуля», свн. biule, снн. būle, днн. būla, нвн. Béule «тс.», дісл. beyla «наріст, горб; пагорок», дшв. bolin (bulin) «опух; здутий, пихатий», а також дірл. bolach «прищ; пухир, ґуля» (‹*bhulakā), вірм. boyl (род. в. мн.), bulic «велика кількість, маса, купа, безліч; натовп, юрба; стадо»;
зіставляється також (Fraenkel 63, 64; Jóhannesson 588; Vries AEW 34; NEW 552; Walde–Hofm. I 122; Persson Beitr. 30, 254, 928; Meillet MSL 12, 431; Uhlenbeck 191; PBrB 20, 325–326; Aitzetmüller ZfSlPh 22, 367–371) з лит. bulìs «сідниці», bùlė, bule «тс.», дінд. bulíḥ «зад; жіночий статевий орган», buríḥ «тс.», лат. bulla «пухир, прищ; брунька, опуклість; набалдашник», дісл. pula «недуга, приступ (сміху)», снн. pull «оболонка; лушпайка, шкіра; стручок», poll, pūle «тс.», снідерл. гол. puyl «мішок, кишеня, торба», гол. puilen «пухнути, набрякати»;
р. [бульма́к] «водянистий пухир», [булдыри́] «бульки на воді», [булды́рья] «тс.», [булды́рь] «ґуля, жовно, опух, нарив», [булы́ч] «витрішкувата людина; молодий і поганий квас», бр. [бульды́р] «пузир; неродючий бугор», [булы́шка] «лугова височина», п. [bula] «пузир, пухир», buła «ґуля, брила, грудка», ч. boule «ґуля», [bulka] «тс.; пухирчик», [bula] «клуби диму», bouliti (oči) «витріщити (очі)», pouliti, vybuliti «тс.», ст. búla «ґуля, жовно», слц. [búl’a] «тс.», [bul’avý] «тов стий, надутий», вл. bul «м’яч», схв. буљав «вирячений (про очі)», бу́љити «вирячити, витріщити (очі)», слн. búla «ґуля, опух, нарив», [búliti] «пухнути, набрякати, розбухати», búljiti «уважно дивитися, вирячувати, витріщати очі»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

булка «дерев’яна куля для гри; кругла грудка з глини Я; камінь або шматок заліза для випарювання білизни у жлукті Я»
булькані́ «витрішкуваті очі»
булька́тий «вирячкуватий»
бу́ля «ґуля, жовно»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
бульды́р «пузир; неродючий бугор» білоруська
bul «м’яч» верхньолужицька
boyl (род. в. мн.) вірменська
puyl «мішок, кишеня, торба» голландська
puilen «пухнути, набрякати» голландська
*uf-báuljan «роздувати, розпухати; набрякати; робити бундючним, пихатим» готська
bӯle «тс.» давньоанглійська
paula «прищик, пухирчик» давньоверхньонімецька
būlla «тс., віспина, ґуля» давньоверхньонімецька
bulíḥ «зад; жіночий статевий орган» давньоіндійська
bolach «прищ; пухир, ґуля» (‹*bhulakā) давньоірландська
beyla «наріст, горб; пагорок» давньоісландська
pula «недуга, приступ (сміху)» давньоісландська
būla давньонижньонімецька
bolin «опух; здутий, пихатий» (bulin) давньошведська
*bu- індоєвропейська
bulla «пухир, прищ; брунька, опуклість; набалдашник» латинська
bulìs «сідниці» литовська
Béule «тс.» нововерхньонімецька
bula «пузир, пухир»«ґуля, брила, грудка» польська
buła «пузир, пухир»«ґуля, брила, грудка» польська
*bulj- «пузир, пухир; ґуля; жовно; куля, брила, грудка» праслов’янська
*bul- «ґуля, набалдашник» праслов’янська
бульма́к «водянистий пухир» російська
буљав «вирячений (про очі)» сербохорватська
biule середньоверхньнімецька
būle середньонижньонімецька
pull «оболонка; лушпайка, шкіра; стручок» середньонижньонімецька
puyl «мішок, кишеня, торба» середньонідерландська
búl'a «тс.» словацька
búla «ґуля, опух, нарив» словенська
була́ва́ «жезл, палиця з кулястим набалдашником» українська
булдыри́ «бульки на воді» українська
булды́рья «тс.» українська
булды́рь «ґуля, жовно, опух, нарив» українська
булы́ч «витрішкувата людина; молодий і поганий квас» українська
булы́шка «лугова височина» українська
bulka «тс.; пухирчик» українська
bula «клуби диму»«витріщити (очі)»«тс.» (oči) українська
bouliti «клуби диму»«витріщити (очі)»«тс.» (oči) українська
pouliti «клуби диму»«витріщити (очі)»«тс.» (oči) українська
vybuliti «клуби диму»«витріщити (очі)»«тс.» (oči) українська
bul'avý «тов стий, надутий» українська
бу́љити «вирячити, витріщити (очі)» українська
búliti «пухнути, набрякати, розбухати»«уважно дивитися, вирячувати, витріщати очі» українська
búljiti «пухнути, набрякати, розбухати»«уважно дивитися, вирячувати, витріщати очі» українська
boule «ґуля» чеська
бу́лка «білий хліб» ?
*bhū - «надувати, роздувати; розпухати, набрякати; закруглятися, розширюватися» ?
*beu- ?
*bheu- ?
*bheul- ?
*bhul- «пухнути, набрякати» ?
*bheua «рости, збільшуватися» ?
pūlla ?
bulic «велика кількість, маса, купа, безліч; натовп, юрба; стадо» ?
bùlė ?
bule «тс.» ?
buríḥ «тс.» ?
poll ?
pūle «тс.» ?
búla «ґуля, жовно» ?

бульо́н (сорт картоплі)

неясне;
може бути пов’язане з [бу́ля] «картопля» або з бульйо́н;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
бу́ля «картопля» ?
бульйо́н ?
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України