БАРБАРИС — ЕТИМОЛОГІЯ

барбари́с «Berberis L.» (бот.)

запозичення з новолатинської мови;
нлат. berberis здебільшого пов’язується з ар. berbārīs (букв. «берберський») «вид черепашки» (ягода барбарису, схожа на цю черепашку);
р. барбари́с, [бербери́с], бр. барбары́с, п. berberys;
Фонетичні та словотвірні варіанти

байбари́с
байберис
барбариск
барбари́сник
барбери́с
бербери́с
берберу́с
Етимологічні відповідники

Слово Мова
berbārīs «вид черепашки» (букв. «берберський»)(ягода барбарису, схожа на цю черепашку) арабська
барбары́с білоруська
berberis новолатинська
berberys польська
барбари́с російська
бербери́с українська

бомбари́к «дереза, Lycium barbarum L.» (бот.)

очевидно, результат видозміни назви барбарис, перенесеної на дерезу за подібністю плодів;
менш імовірний зв’язок з другою частиною латинської назви (barbarum);
Етимологічні відповідники

Слово Мова
барбарис ?
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України