АЇР — ЕТИМОЛОГІЯ

а́їр «лепеха, Acorus calamus L.» (бот.)

запозичення з турецької мови;
тур. ağir «тс.» походить від гр. ἄκορον «ірис водяний, Iris pseudacorus», нез'ясованого походження;
ρ. а́и́р, ир, бр. ае́р, п. [ajer] (з укр.) «тс.»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

ip
ipник
а́ер
а́єр
гав'я́р
гаїр
гайвір
їр
йор
лір «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
ае́р білоруська
ἄκορον «ірис водяний, Iris pseudacorus» грецька
ajer «тс.»укр.) польська
ağir «тс.» турецька
ир українська
а́и́р ?

гав'я́н «осока берегова, Саrex riparia Curt.» (бот.)

результат поступової фонетичної видозміни форми а́їр ( › га́йвіргав’я́ргав՝я́н);
Етимологічні відповідники

Слово Мова
а́їр ( › га́йвіргав’я́ргав՝я́н) ?

явір «лепеха звичайна, Aco-rus calamus L.» (бот.)

фонетичний варіант назви а́їр «лепеха звичайна, Acorus calamus L.», що виник унаслідок зближення зі словом я́вір «Acer pseudoplatanus L.»;
бр. [я́вар] «тс.»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

явер
явор «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
я́вар «тс.» білоруська
а́їр «лепеха звичайна, Acorus calamus L.» українська
я́вір «Acer pseudoplatanus L.» українська

яр «лепеха звичайна, Acorus calamus L.» (бот.)

фонетичний варіант давнішого а́їр «тс.»;
пор. інші варіанти: їр, йор, гаїр, гав’я́р;
Фонетичні та словотвірні варіанти

а́ер
а́єр
ір «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
а́їр «тс.» українська
їр українська
йор українська
гаїр українська
гав'я́р українська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України