БЕРЕМ'Я — ЕТИМОЛОГІЯ

берем'я «тягар»

псл. *bermę, похідне від основи дієслова berǫ «беру, (давніше) несу», утворене за допомогою суфікса mę (‹ - men), наявного в таких споріднених словах інших мов, як дінд. bhárma «збереження, турбота», bhárī man«несення, збереження», гр. φέρμα «плід в утробі», лат. offerumenta «принесення в жертву»;
р. бере́мя «оберемок», бр. бярэ́мя, бярема, др. беремя, п. brzemię «тс.», ч. břemeno «ноша», břímě «тс.», слц. bremä «тягар», вл. brěmjo «тс.», нл. brěmje «тс., ноша», болг. м. бре́ме «тягар; оберемок», схв. брȅме «тс.», слн. brême «тягар», стсл. брѣмѧ «тс.»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

бере́мено «невеликий вантаж у мішку»
беремі́нна «вагітна»
бере́мок «оберемок»
оберем
обеременок «тс.»
обере́мнена «вагітна»
оберемок
Етимологічні відповідники

Слово Мова
бярэ́мя білоруська
бре́ме «тягар; оберемок» болгарська
brěmjo «тс.» верхньолужицька
φέρμα «плід в утробі» грецька
bhárma «збереження, турбота» давньоіндійська
беремя давньоруська
offerumenta «принесення в жертву» латинська
бре́ме «тягар; оберемок» македонська
brěmje «тс., ноша» нижньолужицька
brzemię «тс.» польська
*bermę праслов’янська
бере́мя «оберемок» російська
брȅме «тс.» сербохорватська
bremä «тягар» словацька
brême «тягар» словенська
брѣмѧ «тс.» старослов’янська
бярема українська
břemeno «ноша»«тс.» чеська
břímě «ноша»«тс.» чеська
berǫ «беру, (давніше) несу» ?
man «несення, збереження» ?
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України