Я — ЧАСТОТА

Слово Абсолютна частота
я 1396259
Словозміни
мене 365227
мені 302206
мною 41751
до мене 0
Підсумки
Сума 2105443