УБОЛІВАННЯ — ЧАСТОТА

Слово Абсолютна частота
уболівання 28
Словозміни
уболіванням 11
уболівань 6
уболіванні 2
уболіваннями 0
уболіванню 0
уболіваннях 0
Підсумки
Сума 47