УБАГНУТИ — ЧАСТОТА

Слово Абсолютна частота
убагнути 0
Словозміни
убагнемо 0
убагнув 0
убагніть 0
убагне 0
убагнете 0
убагнула 0
убагнуть 0
убагнем 0
убагни 0
убагнули 0
убагнім 0
убагнеш 0
убагну 0
убагнуло 0
убагнімо 0
убагни-но дані відсутні
Підсумки
Сума 0